25.04.2016.

Š.g. 20. un 21. aprīlī Rīgā, viesnīcā “Radisson Blu Daugava” notika Eiropas akreditācijas kooperācijas Daudzpusējās atzīšanas līguma padomes sanāksme, kurā piedalījās Eiropas akreditācijas institūciju vadītāji un pārstāvji, tostarp arī Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vadītāja pienākumu izpildītājs Mārtiņš Ozoliņš un SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” valdes locekle Olga Veilande.

Sanāksmi atklāja LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece, Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes priekšsēdētāja Zaiga Liepiņa. Sanāksmes laikā tika izskatīti EA Daudzpusējās atzīšanas līguma (turpmāk – EA MLA) Padomes audita rezultāti un pieņemti lēmumi par EA MLA līguma parakstītāja statusa saglabāšanu vairākām nacionālajām akreditācijas institūcijām.

Akreditācijas institūcija kļūst par EA MLA parakstītāju salīdzinošās novērtēšanas (peer evaluation) procesa rezultātā. Salīdzinošo vērtēšanu veic EA iekšējie auditori un vērtētāji no ILAC un IAF, pārbaudot atbilstību starptautiskajam standartam ISO / IEC 17011 un citiem saistošajiem standartiem un kritērijiem. Balstoties uz salīdzinošās vērtēšanas rezultātiem, EA MLA Padomes apstiprinātā darba sagatavo rekomendāciju, saskaņā ar kuru EA MLA Padome pieņem lēmumu.

2017.gadā tiek plānots Eiropas akreditācijas kooperācijas Daudzpusējās atzīšanas līguma tvērumu paplašināt ar ISO 17043 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības kvalifikācijas pārbaudei” (Conformity assessment - General requirements for proficiency testing), tādēļ sanāksmes laikā notika mācības par standarta ISO 17043:2010 prasībām.

16.02.2016.

Informējam, ka kopš šā gada 16. februāra LATAK atrodas citās telpās – Kr. Valdemāra ielā 157, Rīgā – vietā, kur LATAK atradās pirms pārcelšanās uz biroju Brīvības ielā 55.

Biroja jaunā adrese ir tāda pati, kā juridiskā adrese:
Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Biroja darba laiks, darbinieku tālruņa numuri un e-pasta adreses ir palikušas nemainīgas.

Sīkāka informācija: sadaļā Kontakti.

 

16.02.2016.

2016. gada janvārī LATAK veica klientu aptauju, kuras mērķis bija noskaidrot LATAK Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju (ANI) vērtējumu attiecībā uz akreditācijas biroja darbu un sadarbības kvalitāti. Aptaujas mērķis ir noskaidrot ANI pārstāvju viedokļus un ieteikumus akreditācijas sistēmas pilnveidošanai un sadarbības uzlabošanai.

Aptaujas rezultāti pieejami šeit.

 

24.02.2016.

2016. gada 5. un 6. aprīlī LATAK organizē 2 dienu apmācības medicīnas laboratoriju darbiniekiem, LATAK tehniskajiem vērtētājiem un ekspertiem par standartu LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības” (C6 modulis).

Apmācību mērķis: identificēt un izskaidrot standarta prasības; dalīties pieredzē par standarta prasību ieviešanu medicīnas laboratoriju akreditācijas procesā.

Apmācības vada: LATAK vadošā vērtētāja, Mg.oec. Maira Sapata

Norises vieta: Kr. Valdemāra iela 157, Rīga, 1.stāvs

Dalības maksa: EUR 80,- (bez PVN) / Medicīnas laboratoriju vērtētājiem, ekspertiem un potenciālajiem ekspertiem – bez maksas.

01.02.2016.

Papildus 22.01.2016. publikācijai, atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras darbojas jauno tehniskās harmonizācijas direktīvu ietvaros, LATAK atgādina par nepieciešamību iesniegt:

  • pieteikumu sfēras paplašināšanai (pārvērtēšanai);
  • izmaiņas dokumentācijā (procedūrās, veidlapās, u.c.);
  • personāla apmācību apliecinājumus;
  • apdrošināšanas polises kopiju;
  • apliecinājumus par dalību NB, LVS STK darba grupās;
  • citus dokumentus saistībā ar jauno prasību ieviešanu.

Jauno prasību piemērošana jaunajām direktīvām, izņemot 2014/68/ES, sāksies 2016. gada 20. aprīlī.

Back to Top