16.02.2017.

Informējam, ka sākot ar 2017. gada 16. februāri Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas interneta vietnē www.lvs.lv pieejams LVS EN ISO 9001:2017 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" standarta tulkojums latviešu valodā, kā arī dokumenta bilingvālā versija (angļu/latviešu val.).

Sīkāka informācija par standartu: www.lvs.lv

 

26.01.2016.

Atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17011 „Atbilstības novērtēšana - Vispārējās prasības akreditācijas institūcijām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas” un Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumu Nr. 1059 „Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību” prasībām, akreditācijas institūcijai ir jābūt oficiāliem noteikumiem, kuros tiek aprakstītas akreditācijas darbības, novērtēšanas procedūras un pušu pienākumi.

Ņemot vērā minēto, kā arī, lai uzlabotu akreditācijas procesa norisi un akreditācijas pakalpojuma saņēmējiem nodrošinātu caurskatāmu akreditācijas procedūru, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir izstrādājis jaunu normatīvā dokumenta projektu, kas nosaka akreditācijas kritērijus, piemērojamos dokumentus, novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības procesa norises kārtību, lēmumu pieņemšanas kārtību, procesuālos termiņus, konfidencialitātes noteikumus, akreditācijas apliecības izsniegšanas un atsauces uz akreditāciju lietošanas noteikumus, novērtēšanas paziņošanas nolūkā noteikumus, kā arī sūdzību un apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.

Izstrādātais dokumenta projekts pilnveidos pašreizējo dokumentu Nr. LATAK - D.008-14/06.2015 „Akreditācijas procedūras” un aizstās šādus dokumentus:
1. LATAK-D.009-08/07.2013 „Akreditēto institūciju uzraudzība un atkārtota novērtēšana”;
2. LATAK - D.014-08/06.2014 „Sūdzību, priekšlikumu un apelāciju izskatīšanas kārtība”;
3. LATAK - D.016-09/07.2013 „Akreditācijas lēmumi”;
4. LATAK - D.021-06/12.2013 „Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja izsniegto akreditācijas apliecību lietošanas noteikumi”;
5. LATAK-D.030-14/06.2015 „LATAK akreditācijas kritēriji un piemērojamo dokumentu saraksts”;
6. LATAK - D.032-04/09.2013 „Akreditētu atbilstības novērtēšanas institūciju tiesības un pienākumi”;
7. LATAK - D.045-02/06.2015 „Atbilstības novērtēšanas institūciju akreditācija paziņošanas nolūkos”.

LATAK ir svarīgs tā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju viedoklis, tādēļ nododam publiskajai apspriešanai LATAK noteikumu Nr.LATAK-D.008-14/01.2017 „Akreditācijas procedūras” projektu, aicinot akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas līdz 2017. gada 28. februārim iesniegt LATAK savus priekšlikumus noteikumu projekta pilnveidei, tos nosūtot uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai pa pastu uz adresi Krišjāņa Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013.

Jaunā dokumenta projekts: LATAK D008

 

05.01.2016.

2017. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām", kas cita starpā paredz ārstniecības iestāžu pienākumu līdz 2017. gada 31. decembrim nodrošināt medicīnas laboratoriju akreditāciju atbilstoši standarta LVS EN ISO 15189:2013 "Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības uz kvalitāti un kompetenci" prasībām.

Ņemot vērā, ka medicīnas laboratoriju sākotnējā akreditācija ir laikietilpīgs process, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs aicina ārstniecības iestādes savlaicīgi sagatavoties un uzsākt to medicīnas laboratoriju akreditācijas procesu, pieteikumu akreditācijai iesniedzot Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai nosūtot pa pastu. Lūgums pirms akreditācijas pieteikuma iesniegšanas sazināties ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja biroja sekretariātu pa tālruni 67373051!

Ar medicīnas laboratoriju akreditācijas noteikumiem var iepazīties Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja tiešsaistes vietnē, sadaļā Dokumenti.

 

18.01.2016.

Standartu projektu komentēšanas vietnē viedoklis.lvs.lv ir publicēts starptautiskā standarta ISO/IEC 17025 'General requirements for the competence of testing and calibration laboratories' projekts. Komentāru iesniegšanas termiņš ir šā gada 9. marts.

Lai komentētu standartu projektus, lietotājam nepieciešams reģistrēties vietnē. Sīkāka informācija par reģistrāciju un standartu projektu komentēšanu pieejama sadaļā Palīdzība.

Arī Latvijā ikvienam ir iespēja piedalīties vienotu produktu un pakalpojumu standartu izstrādē un pilnveidošanā. Tāpēc uzņēmēji tiek aicināti izmantot iespēju pārstāvēt sava biznesa intereses un iesaistīties standartu izstrādē un projektu komentēšanā, tādā viedā 'lobējot' Latvijas uzņēmumu un patērētāju intereses.

Vietnes lietotāji var arī abonēt interesējošo standartu grupas, kas ļaus turpmāk sekot līdzi aktuālajiem izvēlēto standartu projektiem un to komentēšanas termiņiem.

 

Atzīmējot Pasaules akreditācijas dienu, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) šā gada 16. jūnijā organizēja konferenci “Akreditācija: atbalsts konkurētspējas un eksportspējas veicināšanai”.

Konferencē tikās politikas veidotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, nozares profesionāļi un uzņēmēji, lai diskutētu par akreditācijas un atbilstības novērtēšanas lomu un pievienoto vērtību konkurētspējas un eksportspējas veicināšanā. Konferencē kopumā piedalījās 90 dalībnieki.

 

Konferences norises programma

Back to Top