2015. gada 24. un 25. februārī LATAK rīko semināru par standartu LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības”.

Semināra mērķis ir identificēt un izskaidrot standarta jaunās versijas prasības.

Mērķauditorija: medicīnas laboratoriju darbinieki

Semināru vadīs: LATAK vadošā vērtētāja, Mg.oec. Maira Sapata

Šā gada 11. februārī notiks karjeras izglītības akcija "Ēnu diena 2015", kurā piedalās arī Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.


Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vadītājas Olgas Veilandes ēnai būs iespēja uzzināt un pārliecināties praksē:

a)    kas ir kvalitātes pārvaldība, atbilstības novērtēšana un akreditācija;

b)    kā atbilstības novērtēšana veicina sabiedrības uzticību produktu un pakalpojumu kvalitātei un drošībai;

c)    kāda ir akreditācijas loma un nozīmīgums Latvijas ražotāju konkurētspējas un eksportspējas veicināšanā;

d)    kā notiek atbilstības novērtēšanas institūciju (testēšanas, kalibrēšanas un medicīnas laboratoriju, inspicēšanas, verificēšanas un sertifikācijas institūciju) novērtēšana, akreditācija un uzraudzība.

 

Pieteikšanās LATAK vakancei - līdz 4. februārim!

 

Sīkāka informācija par "Ēnu dienu 2015" pieejama vietnē www.enudiena.lv.

 

Ziņa ievietota: 21.01.2015

 

2014. gada 15.decembrī darbību uzsākusi jaunā LATAK mājas lapa www.latak.lv. Tā ir ieguvusi gan vizuālas pārmaiņas, gan saturiskus uzlabojumus:

  • papildu līdzšinējai informācijai par akreditāciju, tagad lapā ir pieejami arī akreditācijas tehnisko ekspertu vārdi (eksperti, kuri ir piekrituši publicēt savus datus);
  • mājas lapā ir pilnveidota meklēšanas funkcija sadaļā 'Akreditētās institūcijas' un veikti citi dažādi uzlabojumi.

Ja Jums ir ierosinājumi, kā vēl varētu uzlabot LATAK mājas lapu, lūdzu, sūtiet tos uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mēs būsim pateicīgi par katru ideju!

Ziņa ievietota: 16.12.2014

LR Ministru kabineta 2013. gada 12. marta noteikumi Nr.138 „Noteikumi par rūpniecisko energoauditu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.138) nosaka kārtību, kādā veicams rūpnieciskais energoaudits, energoauditora atbilstības novērtēšanas būtiskās prasības un kārtību, kādā īsteno šo prasību ievērošanas uzraudzību, juridiskajām personām izvirzāmās prasības rūpniecisko energoauditu veikšanai un energoauditora atbildību.

Energoauditors ir neatkarīga atbilstības novērtēšanas institūcija, kas saskaņā ar MK noteikumu Nr.138 prasībām ir akreditēta SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā.

Pamatojoties uz Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) 2014.gada 21.novembra lēmumu Nr.245/2014, informējam, ka SIA “REGARDES” Aizsardzības un glābšanas līdzekļu, vides kontroles ierīču Tehniskajam centram (KT-430) tiek apturēta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām visā akreditācijas sfērā kalibrēšanā un testēšanā uz laiku līdz 2015.gada 20.maijam.

Akreditācijas sfēras skatīt šeit:

 

Ziņa ievietota: 21.11.2014.