Informējam, ka no šā gada 16. februāra LATAK atradīsies citās telpās, Kr. Valdemāra ielā 157, Rīgā – vietā, kur LATAK atradās pirms pārcelšanās uz biroju Brīvības ielā 55.

Biroja jaunā adrese būs tāda pati, kā juridiskā adrese:
Krišjāņa Valdemāra iela 157
Rīga, LV-1013

Biroja darba laiks, darbinieku tālruņa numuri un e-pasta adreses paliks nemainīgas.

UZMANĪBU!

 • Sakarā ar pārcelšanos uz jaunajām telpām, LATAK birojs šā gada 12. un 15. februārī būs slēgts.
  LATAK biroja darbinieki būs sasniedzami telefoniski un elektroniski.
 • Sākot ar 16. februāri, gaidīsim Jūs mūsu jaunajās telpās Kr. Valdemāra ielā 157.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un ceram uz Jūsu sapratni!

 

Piekļūšana ar auto: pa Kr.Valdemāra ielu virzienā no centra (pretī veikalam RIMI) vai arī no Duntes / Skanstes ielas puses virzienā uz centru.

Tuvākās automašīnas novietošanas iespējas: dzīvojamo ēku teritorijā un tuvumā esošo veikalu stāvvietās.

Piekļūšana ar sabiedrisko transportu: 3. trolejbuss, 11., 49. autobuss un 200., 224. mikroautobuss, pietura “Ierēdņu iela”.

Gaidīsim Jūs mūsu jaunajās telpās!

Cieņā, LATAK

 

Papildus 22.01.2016. publikācijai, atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras darbojas jauno tehniskās harmonizācijas direktīvu ietvaros, LATAK atgādina par nepieciešamību iesniegt:

 • pieteikumu sfēras paplašināšanai (pārvērtēšanai);
 • izmaiņas dokumentācijā (procedūrās, veidlapās, u.c.);
 • personāla apmācību apliecinājumus;
 • apdrošināšanas polises kopiju;
 • apliecinājumus par dalību NB, LVS STK darba grupās;
 • citus dokumentus saistībā ar jauno prasību ieviešanu.

Jauno prasību piemērošana jaunajām direktīvām, izņemot 2014/68/ES, sāksies 2016. gada 20. aprīlī.

Ziņa ievietota: 01.02.2016

LATAK informē atbilstības novērtēšanas institūcijas, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunā likumdošanas ietvara regulējumu 2014. gada februārī tika pieņemtas jaunas tehniskās harmonizācijas direktīvas, kas tika publicētas Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī 2014. gada martā. Šo jauno direktīvu prasību piemērošana sākas 2016. gada aprīlī.

Iepazīstoties ar Ministru kabineta tiešsaistes vietnē www.mk.gov.lv un tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv pieejamo informāciju, Ekonomikas ministrija ir izsludinājusi normatīvo aktu projektus, kas ieviestu tehniskās harmonizācijas direktīvas attiecībā uz vienkāršajām spiedtvertnēm, elektroiekārtām (t.sk. elektromagnētiskā saderība), liftiem un liftu drošības sastāvdaļām, iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē, spiediena iekārtām, mērinstrumentiem un neautomātiskiem svariem prasības nacionālajā tiesību sistēmā.

2015. gada 6. jūlijā Ungārijas Parlaments pieņēma lēmumu pārtraukt Ungārijas nacionālās akreditācijas institūcijas (NAT) darbību, kā rezultātā:

 • tika atcelts NAT Eiropas Akreditācijas kooperācijas Daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) parakstītāja statuss un NAT dalībnieka statuss Eiropas Akreditācijas kooperācijā;
 • atbilstības novērtēšanas dokumentiem (piemēram, pārskatiem vai sertifikātiem) ar NAT akreditācijas zīmi, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, vairs netiek piemērotas EA MLA noteiktās priekšrocības attiecībā uz brīvu preču un pakalpojumu kustību Eiropas Ekonomiskajā zonā.

Valsts iestādēm un nacionālajām akreditācijas institūcijām, kas ir EA biedri, ir tiesības neatzīt NAT piešķirto akreditāciju (akreditācijas apliecības).

Starp EA un Ungārijas atbildīgo ministriju notiek pārrunas, lai pēc iespējas mazinātu jebkādu negatīvo ietekmi, ko varētu radīt izmaiņas Ungārijas akreditācijas sistēmā, kas ir notificēta EA.

Tiklīdz būs pieejama jaunākā informācija, tā nekavējoties tiks publicēta. Pilns EA MLA parakstītāju saraksts pieejams EA mājaslapā.

Ziņa ievietota: 28.01.2016

2015. gada 22. decembrī tika pieņemti Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām", kas nosaka, ka termiņš ārstniecības iestāžu medicīnas laboratorijām akreditācijas iegūšanai tiek pagarināts līdz 2016. gada 31. decembrim. Grozījumi stājas spēkā 2015. gada 29. decembrī.

Ņemot vērā, ka medicīnas laboratoriju sākotnējā akreditācija ir laikietilpīgs process, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) aicina laboratorijas savlaicīgi sagatavoties un uzsākt akreditācijas procesu, pieteikumus akreditācijai iesniedzot LATAK birojā vai nosūtot pa pastu. Informējam, ka sākot ar 2016. gada februāri LATAK biroja atrašanās vieta būs Kr.Valdemāra iela 157, Rīgā, LV-1013. Lūgums pirms pieteikuma akreditācijai iesniegšanas sazināties ar LATAK biroja administrāciju pa tālruni 67373051!

Ar noteikumiem medicīnas laboratoriju akreditācijai var iepazīties LATAK mājas lapā.

Ziņa ievietota: 04.01.2016