03.06.2014.

9.jūnijā visā pasaulē atzīmē Pasaules akreditācijas dienu. Šā gada tēma ir “Nodrošināt uzticamību enerģijas piegādē” (Delivering confidence in the provision of energy).

Uzticamas un drošas energoresursu piegādes ir ļoti būtiskas, jo tās tieši skar katra cilvēka ikdienu un eksistenci. Aukstās ziemas nav iedomājas bez apkures, tāpat kā karstās vasaras – bez atvēsinājuma vai mūsu ikdiena – bez elektroniskajām ierīcēm. Cilvēku skaits pasaulē pieaug; palielinās arī globālais energoresursu patēriņš. Izaicinājums ir apmierināt augošās patēriņa prasības, saglabājot vidi un izredzes uz pietiekamiem resursiem arī nākamajām paaudzēm.

30.04.2014.

2014.gada martā tika veikta aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot LATAK Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju viedokli un vērtējumu attiecībā uz akreditācijas biroja darbību un sadarbības kvalitāti.

08.04.2014.

Informējam, ka kārtējā Akreditācijas un licencēšanas iestāžu foruma (FALB) sanāksmē 2014.gada 4.aprīlī tika pieņemts lēmums par Latvijas Nacionālais akreditācijas biroja (LATAK) kompetences saglabāšanu Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) jomā līdz 2017.gadam. Lēmums tika pieņemts, balstoties uz 2013.gada decembrī FALB auditoru veiktā LATAK kompetences salīdzinošās vērtēšanas rezultātiem EMAS jomā.

22.04.2014.

Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) padome, balstoties uz EA daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) audita rezultātiem, 2014.gada 10.aprīlī pieņēma pozitīvu lēmumu par LATAK EA MLA parakstītāja statusa saglabāšanu un jaunas jomas paplašināšanu.

11.03.2014.

Informējam, ka saskaņā ar 2014.gada 30.janvāra SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” (SAMC) valdes lēmumu (protokols Nr. 1) ar 2014.gada 14.aprīli stāsies spēkā izmaiņas Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) pakalpojumu cenrādī.

Izmaiņas saistītas ar jaunu akreditācijas jomu (rūpnieciskie energoauditori un siltumnīcefekta gāzu verificētāju akreditācija (SEG)) ieviešanu, redakcionālajiem labojumiem un pāreju uz Eiro.

Uz lapas augšu