02.12.2013.

Organizē: SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK)

Vieta: Rīga, Brīvības iela 55, 224. telpa (2. stāvs)

Laiks: 2013. gada 6. decembris plkst. 09.00 – 16.30

Semināru vada: Dr.biol. Mārīte Priede, Laboratoriju akreditācijas nodaļas vadītāja, LLP inspektore.

Dalības maksa: LVL 50.00 + PVN

Interesentiem lūgums pieteikties pie LATAK Biroja administratores Andas Stiebres, tālr. 67373051 vai, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz š.g. 5. decembrim.

21.11.2013.

2013.gada 23.oktobrī Tbilisi notika ES finansētā Twininga projekta par Gruzijas akreditācijas sistēmas stiprināšanu noslēguma pasākums.

Projekts atbalstīja Gruzijas akreditācijas institūcijas (GAC) centienus nodrošināt atzīšanu atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Blakus citiem projekta mērķiem jāatzīmē arī atbilstības novērtēšanas pakalpojumu atbilstība Eiropas Savienības principiem, kas kalpo kā priekšnoteiktums, lai apliecinātu produktu un pakalpojumu atbilstību kvalitātes un drošības standartu prasībām pirms to iekļūšanas tirgū. Tas nozīmē, ka ilgākā laika termiņā Gruzijas produkti un pakalpojumi kļūs konkurētspējīgāki. 

30.10.2013.

Noteikumi par produktu sertificēšanas  institūciju novērtēšanu  atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC  17065:2013.

Starptautiskais standarts ISO/IEC 17065:2012 „Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus” tika publicēts 2012.gada 15.septembrī. Nacionālā standarta statusā tas tika adaptēts 2013.gada 17.janvārī. Standartu  piemēro visu veidu sertificēšanas institūcijām, kas nodarbojas ar produktu, pakalpojumu vai procesu sertificēšanu. Standarts ISO/IEC 17065 aizstāj EN 45011 , tomēr pārejas periodā  piemērojami abi standarti.

Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum - IAF) ir noteicis 36 mēnešu pārejas periodu.

04.11.2013.

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs informē, ka ir veicis labojumus un/vai papildinājumus vairākos LATAK dokumentos, kuru spēkā esošās redakcijas ir pieejamas mājas lapā www.latak.lv – sadaļā „Dokumenti”.

Lūgums iepazīties ar jaunajiem dokumentiem un, ja nepieciešams, veikt izmaiņas Jūsu vadīto laboratoriju vai institūciju vadības sistēmās.

Ar cieņu,
LATAK biroja vadītāja
O.Veilande

22.10.2013.

Seminārs notiks no plkst.9.30 līdz 14.00 LR Ekonomikas ministrijas telpās Brīvības ielā 55, 2.stāvā 224. telpā.

Dalības maksa LVL 30,00/ EUR 42.69 + PVN.

Interesentiem lūgums pieteikties pie LATAK Biroja administratores Andas Stiebres, tālr. 67373051 vai rakstot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz š.g. 12.novembrim.

Semināru vadīs LATAK vadošais vērtētājs Mārtiņš Saukants.

Semināra plāns:

  • 9.30-9.45 Atklāšana, ievads;
  • 9.45-11.00 Termini un definīcijas, vispārīgās un strukturālās prasības, sertifikācijas shēmas;
  • 11.00-11.45 Kafijas pauze;
  • 11.45-13.30 Prasības attiecībā uz resursiem, protokoliem un informāciju, sertifikācijas procesu un pārvaldības sistēmu;
  • 13.30-14.00 Apaļais galds.

Back to Top