LATAK turpmāk būs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)

Vēlamies informēt, ka ar šī gada 1.augustu SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” struktūrvienība „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” ir mainījis statusu un turpmāk tiks dēvēts par sabiedrību ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā SIA) “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs.” Par jaundibinātās sabiedrības valdes locekli ievēlēta Olga Veilande.

Lūgums pievērst uzmanību jaunajiem SIA “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs” rekvizītiem:

SIA “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs”

Reģistrācijas numurs: 40203084604

AS "Citadele banka", SWIFT kods: PARXLV22

Konta Nr.: LV92PARX0020341530001


Juridiskā adrese un LATAK atrašanās vieta paliek nemainīga: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Lūdzam pievērst uzmanību informācijas papildināšanai mūsu mājas lapā arī turpmāk. 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LATAK darbiniekiem pa tālruņiem, kas pieejami sadaļā Kontakti vai izmantojot e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Veiksmīgu sadarbību vēlot arī turpmāk,
SIA „Latvijas nacionālais akreditācijas birojs”

Eiropas Akreditācija (turpmāk tekstā - EA) 2016. gadā ir sasniegusi nozīmīgus atbilstības novērtēšanas rezultātus, kas apskatāmi 2016. gada pārskatā (pārskata valoda - angļu).EA daudzpusējās atzīšanas līgums (EA MLA) ir līgums starp EA pilntiesīgiem locekļiem, tostarp arī LATAK, ar ko parakstītāji atzīst un pieņem citu parakstītāju akreditācijas sistēmu ekvivalenci un arī uzticību atbilstības novērtēšanas rezultātiem, ko sniedz līguma parakstītāju akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas.

8.08.2017.

9. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules akreditācijas diena. Šī gada tēma ir “Akreditācija: pārliecības nodrošināšana būvniecībā un tās izveidotajā vidē”. Standarti un atbilstības novērtējums, ko ir veikusi akreditēta institūcija, ir instrumenti, sniedz atbalstu būvniecībai visos tās procesos, sākot ar projektētājiem, arhitektiem, inženieriem, ražotājiem, darbuzņēmējiem, ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem un beidzot ar valsts sektoru, regulatoriem un kontroles institūcijām – atbilstošas likumdošanas izstrādei, kā arī vides aizsardzības un sabiedrības drošības un uzticības nodrošināšanai.

Ar Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa lēmumu (prot. Nr.18 § 42.) atbalstīta valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs", reģistrācijas numurs 40003427231, juridiskā adrese – Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 (turpmāk – SAMC), reorganizācijas uzsākšana sadalīšanas ceļā, nosakot, ka iegūstošā sabiedrība cita starpā ir jaundibināma valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs", kas ir nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu (tai skaitā pašu ieņēmumu), lietvedības un arhīva pārņēmēja. Ņemot vērā minēto, informējam, ka atbilstoši Ekonomikas ministrijas iecerei sākot arī 2017. gada 1. augustu, nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas pildīs SAMC tiesību un saistību pārņēmēja sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs".

2017. gada 27. aprīlī Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) padome pieņēma lēmumu par daudzpusējās atzīšanas līguma (MLA) LATAK parakstītāja statusa paplašināšanu ar jaunu jomu: ISO/IEC 17043 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības prasmes pārbaudei".

Līdz ar to šobrīd LATAK EA MLA parakstītāja statuss attiecas uz šādām jomām:
•    testēšanas laboratoriju akreditācija (ISO 17025), ieskaitot medicīnas laboratoriju akreditāciju (ISO 15185);
•    kalibrēšanas laboratoriju akreditācija (ISO 17025);
•    produktu sertifikācijas institūciju akreditācija (ISO 45011/17065);
•    personu sertifikācijas institūciju akreditācija (ISO 17024);
•    inspicēšanas institūciju akreditācija (ISO 17020);
•    pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūciju akreditācija (ISO 17021);
•    prasmes pārbaude (ISO/IEC 17043).

Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) daudzpusējās atzīšanas līgums (MLA) ir līgums starp EA pilntiesīgiem locekļiem, ar ko parakstītāji atzīst un pieņem citu parakstītāju akreditācijas sistēmu ekvivalenci un arī uzticību atbilstības novērtēšanas rezultātiem, ko sniedz līguma parakstītāju akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas.

Lēmums par LATAK EA MLA parakstītāja statusa saglabāšanu, balstoties uz audita rezultātiem, tika pieņemts 2014. gada 10. aprīlī. Nākamais EA MLA audits paredzēts šogad.

05.05.2017.

Back to Top