Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir dibināts 1994. gada 30. augustā ar LR Ekonomikas ministrijas 1994. gada 30. augusta rīkojumu Nr. 295.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.18 42.§), cita starpā tika atbalstīta sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs", reģistrācijas numurs 40003427231 (turpmāk - SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"), reorganizācijas uzsākšana sadalīšanas ceļā, nosakot, ka iegūstošās sabiedrības ir šādas jaundibināmas sabiedrības: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs", kas ir nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu (tai skaitā pašu ieņēmumu), lietvedības un arhīva pārņēmēja, un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts", kas ir nacionālās standartizācijas institūcijas funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu (tai skaitā pašu ieņēmumu), lietvedības un arhīva pārņēmēja. Lai nodrošinātu akreditācijas institūcijas funkciju veikšanas pēctecību pēc SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" sadalīšanas, tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr.445 "Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju", kas paredz, ka jaundibinātā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs", reģistrācijas numurs 40203084604 (turpmāk - SIA "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs"), pēc tās reģistrācijas komercreģistrā (2017. gada 1. augustā) turpina pildīt nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas un uzdevumus, pārņemot tos no SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" struktūrvienības - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. Vienlaikus ar nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju un uzdevumu pārņemšanu, SIA "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" ir kļuvis arī par nacionālās akreditācijas institūcijas tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēju, tādējādi izmaiņas noslēgtajos līgumos par atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju nav veicamas.

Informējam, ka SIA "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" pildīs nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas un uzdevumus līdz brīdim, kad tiks pārveidota par valsts aģentūru.

LATAK darbību Latvijas Republikā nosaka:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību;
  • likums “Par atbilstības novērtēšanu”;
  • Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumi Nr. 1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību";
  • Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumi Nr. 445 “Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju”;
  • Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr. 1266 “Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums”;
  • standarts LVS EN ISO/IEC 17011:2004 ;
  • Eiropas akreditācijas kooperācijas EA un Starptautisko akreditācijas organizāciju IAF un ILAC norādījumi un lēmumi;
  • SIA „Latvijas nacionālais akreditācijas birojs” statūti;
  • SIA „Latvijas nacionālais akreditācijas birojs” nolikums.

 

Birojam Patentu valdē apstiprināta preču zīme (logo).
 

Biroja juridiskā un faktiskā adrese:
K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Darba laiks:

Darbdienās: 08.30 - 17.00

Sestdien, svētdien: brīvs

Rekvizīti:

SIA „Latvijas nacionālais akreditācijas birojs"


K. Valdemāra iela 157
Rīga, LV-1013

Konta Nr.: LV92PARX0020341530001
AS Citadele Banka
kods: PARXLV22
PVN maksātāja Nr.: LV 40203084604

Uz lapas augšu