Visas institūcijas

Nr. Institūcijas nosaukums Adrese Telefons Sfēra Akreditēts līdz Piezīmes
T-010 A/S "DZINTARS" Testēšanas laboratorija Mālu iela 30, Rīga, LV-1058 67103902

Nereglamentētā sfēra:

kosmētisko līdzekļu mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2022-01-29
T-012 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Diagnostikas centrs Laboratorijas atrašanās vieta: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 Klientu apkalpošanas nodaļas: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012; Raiņa iela 19, Valmiera, LV-4201; Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV-3401; Varšavas iela 24, Daugavpils, LV-5403; Liepu iela 33B, Rēzekne, LV-4601; Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3001; Slimnīcas iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Lauku iela 5, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4400; Poruka iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4800; Sarkanmuižas dambis 25B, Ventspils, LV-3601; Daģu iela 2, Talsi, Talsu nov., LV-3200; Talsu iela 20, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Brīvības iela 258A, Jēkabpils, LV-5202; Dravnieku iela 6, Ogre, Ogres nov., LV-5000; Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu nov., LV-4126; Krišjāņa Valdemāra iela 1A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 67620526

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: pārtikas, dzīvnieku barības un vides izmeklējumu sfēra: pārtikas produktu, virsmu nomazgājumu, ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana; pārtikas produktu un dzīvnieku barības fizikāli-ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana; pārtikas produktu sensoriskā vērtēšana; alkoholisko dzērienu fizikāli-ķīmiskā testēšana; zivju un zivju produktu parazitoloģiskā testēšana; ūdens fizikāli-ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana; notekūdeņu fizikāli-ķīmiskā testēšana, virsmu nomazgājumu mikrobioloģiskā testēšana; vides, iekštelpu un darba vides fizikālā un fizikāli- ķīmiskā testēšana; radionuklīdu īpatnējās aktivitātes noteikšana pārtikā, dzīvnieku barībā, ūdenī un vides objektos (2.pielikums) elastīgā sfēra: dzīvnieku slimību diagnostikas sfēra: dzīvnieku klīniskā un patoloģiskā materiāla, dzīvnieku barības un vides morfoloģiskā, mikrobioloģiskā, virusoloģiskā, parazitoloģiskā un seroloģiskā testēšana (3.pielikums) fiksētā sfēra (medicīnas mikrobioloģijas sfēra): medicīnas instrumentu un sterilo materiālu mikrobioloģiskā testēšana; ūdens klīniski-mikrobioloģiskā testēšana (4.pielikums) elastīgā sfēra: pārtikas produktu, dzīvnieku barības un apkārtējās vides objektu ķīmiskā testēšana veterināro zāļu, pesticīdu atlieku, mikotoksīnu un noturīgo organisko piesārņotāju noteikšana (5.pielikums) elastīgā sfēra: dzīvnieku klīniskā un patoloģiskā materiāla bioķīmiskā, virusoloģiskā, seroloģiskā un molekulārbioloģiskā testēšana; dzīvnieku izcelsmes ģenētiskā testēšana; ģenētiski modificēto produktu testēšana (6.pielikums)

Reglamentētā sfēra:

svaigpiena mikrobioloģiskā testēšana; vides trokšņu, trokšņu telpās, darba vides trokšņu un UV iekārtu radītā starojuma mērījumi; dzeramā ūdens fizikāli-ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana; pārtikas produktu sensoriskā, fizikāli-ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana kvalitātes shēmu prasību izpildei; kosmētikas līdzekļu mikrobioloģiskā testēšana; gaļas parazitoloģiskā testēšana, sausā piena un sausā piena produktu fizikāli-ķīmiskā testēšana (1.pielikums)
Reglamentētā sfēra – 1.pielikums
Nereglamentētā sfēra (elastīgā) – 2. pielikums
Nereglamentētā sfēra (elastīgā) – 3. pielikums
Nereglamentētā sfēra (fiksētā) – 4. pielikums
Nereglamentētā sfēra (elastīgā) – 5. pielikums
Nereglamentētā sfēra (elastīgā) – 6. pielikums
2019-12-11
T-021 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" STC laboratorija Juridiskā adrese: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu novads, LV-4126; Laboratorijas atrašanās vieta: Izstādes iela 2B, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 64130014

Nereglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: lauksaimniecības un mežizstrādes transportlīdzekļu, ārpus telpām izmantojamo iekārtu, mašīniekārtu parametru testēšana, darba vides vibrācijas testēšana, ārpus telpām izmantojamo iekārtu trokšņu emisijas testēšana, darba vides trokšņu testēšana (1.pielikums)

Reglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: lauksaimniecības un mežizstrādes transportlīdzekļu bremžu sistēmas veiktspējas un funkcionālās drošības, reakcijas laika, enerģijas uzkrāšanas ierīču pārbaude, lauksaimniecības mašīnu un kokapstrādes iekārtu drošuma un vispārīgo prasību pārbaude (2. pielikums)
Akreditācijas sfēra_elastīgā sfēra
Akreditācijas sfēra_fiksētā sfēra
2019-04-13
T-028 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” - TUV Rheinland grupas Testēšanas laboratorija Ieriķu iela 3, korpuss C2, Rīga, LV-1084 67568605

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: mašīnbūves, enerģētikas un transporta nozares objektu (t.sk cauruļvadi); metālu un metālu sakausējumu savienojumu, kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, radiogrāfisko, ultraskaņas, penetrācijas, magnētisko daļiņu metodēm; metālu mehāniskā testēšana un metāla biezuma testēšana ar ultraskaņas metodi.

Reglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: darba vides trokšņu, vides trokšņu un vides trokšņu telpās testēšana
Nereglamentētā elastīgā sfēra
Reglamentētā fiksētā sfēra
2022-11-07
T-032 A/S "Inspecta Latvia" Testēšanas laboratorija Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 67607900

Nereglamentētā sfēra:

mašīnbūves, enerģētikas un transporta nozares objektu (t.sk. cauruļvadi) metālu un metālu sakausējumu savienojumu, kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, radiogrāfijas (ar filmu vai digitālajiem detektoriem), ultraskaņas, penetrācijas un magnētisko daļiņu metodēm; metālisko materiālu un metināto savienojumu sagraujošā testēšana ar stiepes, lieces, laušanas, triecientesta, cietības, makroskopisko un mikroskopisko metodi; ēku un to norobežojošo konstrukciju fizikālā testēšana, sacietējuša betona un dzelzsbetona izstrādājumu un konstrukciju testēšana; zemleģēto tēraudu ķīmiskā sastāva noteikšana ar optiskās emisijas spektroskopijas metodi (1. pielikums) dzelzs, vara un alumīnija sakausējumu ķīmiskā sastāva noteikšana ar optiskās emisijas spektrometru (2. pielikums)
Akreditācijas sfēra_1. pielikums
Akreditācijas sfēra_2. pielikums
2020-02-15
T-049 Rīgas Stradiņa universitātes Higiēnas un arodslimību laboratorija Jurdiskā adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 Laboratorias atrašanās vieta - Rātsupītes iela 5, Rīga, LV-1067 67409187

Nereglamentētā sfēra:

izvilkumu (ekstraktu) no materiāliem un izstrādājumiem, darba vides gaisa fizikāli-ķīmiskā testēšana; darba vides fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

darba vides trokšņa, vides trokšņa un trokšņa telpās mērīšana, vibrāciju mērīšana darba vidē
Akreditācijas sfēra
2018-12-19
K-063 SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" Ķīmisko tehniskā un mērījumu laboratorija Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547; Atrašanās viet: Krustpils iela 24, Rīga, LV-1057 67238158

Reglamentētā sfēra:

manometru kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2020-03-31
T-063 SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" Ķīmiski tehniskā un mērījumu laboratorija Atrašanās vieta: Krustpils iela 24, Rīga, LV-1057; Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547 67238158

Nereglamentētā sfēra:

naftas produktu paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana; stacionāro gaisa piesārņojuma avotu emisijas un darba vides parametru fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

darba vides parametru fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-03-31
T-064 AS "Sadales tīkls" Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Metroloģijas laboratorija Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 67729408; 67726476

Nereglamentētā sfēra:

Elektrodrošības līdzekļu – dielektrisko cimdu, izolējošo stieņu, bipolāro zemsprieguma un vidsprieguma uzrādītāju, vidsprieguma uzrādītāju, izolējošo miču, izolējošo uzliktņu, dielektrisko apavu testēšana
Akreditācijas sfēra
2021-04-18
K-064 AS "Sadales tīkls" Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Metroloģijas laboratorija Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 67729408; 67726476

Nereglamentētā sfēra:

voltmetru, ampērmetru, multimetru, strāvas mērknaibļu, vatmetru, bipolāro zemsprieguma uzrādītāju, ommetru (mikroommetru, miliommetru, megaommetru, zemējuma pretestības mērītāju, ķēdes testeru), elektroenerģijas uzskaites iekārtu, kalibratoru, pretestības (rezistoru) magazīnu, slodzes pretestību magazīnu, frekvenču mērītāju (hercmetru), sprieguma analizatoru, strāvmaiņu un spriegummaiņu kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2021-04-18
S1-081 SIA "Latvijas sertifikācijas centrs" Sertifikācijas nodaļa Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011 67217817

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produkti, kosmētikas līdzekļi

Reglamentētā sfēra:

dabīgais minerālūdens, rotaļlietas un degviela
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2020-03-19
T-086 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedra Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorija Ķengaraga iela 3/1, Rīga, LV-1063 67803512

Nereglamentētā sfēra:

šķidru un cietu vielu, būvizstrādājumu ugunsbīstamības rādītāju, ugunsaizsarglīdzekļu un ugunsdzēsības vielu fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2018-03-11
S1-101 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību sertifikācijas centrs "BALTSERT" Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401 65422606

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produkti un uztura bagātinātāji, kosmētiskie līdzekļi, materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku

Reglamentētā sfēra:

dabīgais minerālūdens, rotaļlietas
Reglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
2020-05-24
K-105 Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Laboratorija Juridiskā adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 Laboratoriju atrašanās vietas: Ošu iela 5, Jūrmala, LV-2015 (JU); Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 (R); Miera iela 31, Salaspils, LV – 2169 (SA); Dzelzceļa iela 22/24, Daugavpils, LV-5401 (D) 67751409

Nereglamentētā sfēra:

termometru, barometru, barogrāfu, higrometru, higrogrāfu, mitruma devēju un anemometru kalibrēšana

Reglamentētā sfēra:

gamma starojuma, rengenstarojuma, alfa un beta starojuma dozimetru, radiometru un mērlīdzekļu kalibrēšana, termometru kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2018-12-04
T-105 Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs'' Laboratorija Juridiskā adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 Laboratoriju atrašanās vietas: Ošu iela 5, Jūrmala, LV-2015 (JU); Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 (R); Miera iela 31, Salaspils, LV – 2169 (SA); Dzelzceļa iela 22/24, Daugavpils, LV-5401 (D)

Nereglamentētā sfēra:

fiksētā testēšanas sfēra: vides objektu paraugu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana, ūdens mikrobioloģiskā un hidrobioloģiskā testēšana; gaisa, izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana; gaisa, stacionāro avotu izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa, ūdens, augsnes un sedimentu paraugu ņemšana; materiālu un vides objektu radioaktivitātes testēšana, radionuklīdu koncentrācijas, dozas jaudas un termoluminiscences dozimetru (TLD) testēšana, termostatistisko iekārtu un telpu temperatūras, higrostatisko iekārtu un telpu gaisa mitruma testēšana, radiācijas līmeņa signalizatoru testēšana, dozas jaudas mērījumi punktos (gamma, rentgenstarojums), alfa un beta-gamma radioaktīvā nosmērētība (1.pielikums) elastīgā sfēra: vides objektu paraugu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana, ūdens mikrobioloģiskā un hidrobioloģiskā testēšana; gaisa, izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana; gaisa, stacionāro avotu izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa, ūdens, augsnes un sedimentu paraugu ņemšana; materiālu un vides objektu radioaktivitātes testēšana, radionuklīdu koncentrācijas, dozas jaudas un termoluminiscences dozimetru (TLD) testēšana, termostatistisko iekārtu un telpu temperatūras, higrostatisko iekārtu un telpu gaisa mitruma testēšana (2.pielikums) elastīgā sfēra: vides objektu paraugu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; gaisa, izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana (3.pielikums)

Reglamentētā sfēra:

vides objektu paraugu ņemšana, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; ūdens mikrobioloģiskā testēšana; gaisa olfaktometriskā, atkritumu, izmešu un gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana; materiālu un vides objektu radioaktivitātes testēšana, radionuklīdu koncentrācijas, dozas jaudas un termoluminiscences dozimetru (TLD) testēšana, dozas jaudas mērījumi punktos (gamma, rentgenstarojums), virsmu alfa un beta-gamma radioaktīvā nosmērētība (1.pielikums)
Akreditācijas sfēra_1.pielikums
Akreditācijas sfēra_2.pielikums
Akreditācijas sfēra_3.pielikums
2018-12-04
T-118 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tursons" Būvmateriālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Tērbatas iela 65-1, Rīga, LV-1001 Atrašanās vieta: Kr. Barona iela 99, Rīga, LV-1012 67291625

Nereglamentētā sfēra:

grunts, būvmateriālu un minerālmateriālu mehāniskā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

minerālo pildvielu, betona seguma bloku un siltumizolācijas materiālu mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-02-24
I-124 SIA "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" - TUV Rheinland grupa Darba aizsardzības un iekārtu novērtēšanas inspekcija Ieriķu iela 3, korpuss C2, Rīga LV-1084 67568607

Nereglamentētā sfēra:

dabas gāzes un sašķidrinātās gāzes iekārtas, elektroiekārtu elektrisko parametru mērījumi, zibensaizsardzības sistēmas

Reglamentētā sfēra:

lifti, spiedieniekārtu kompleksi, katliekārtas, maģistrālie cauruļvadi, degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtas, kravas celtņi, cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji, bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri, transportējamās spiedieniekārtas, publisko atrakciju iekārtas, medicīnas iekārtas, trošu ceļi cilvēku pārvadāšanai, autocisternas, eskalatori un konveijeri, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas, pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskata inspicēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2021-06-21
I-132 A/S "Inspecta Latvia" Inspicēšanas institūcija Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 67607900

Nereglamentētā sfēra:

darba aprīkojums, sprādzienbīstama vide, elektroiekārtu elektrisko parametru mērījumi, zibensaizsardzības sistēmas pārbaude, elektroapgādes elektroenerģijas sprieguma raksturlielumi, elektroietaises

Reglamentētā sfēra:

lifti, kravas celtņi, cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji, spiedieniekārtas un to kompleksi, katliekārtas, maģistrālie cauruļvadi, metalurģijas tehnoloģiskās iekārtas, bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri, degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtas, transportējamās spiedieniekārtas, autocisternas, konteineri, iepakojumi, trošu ceļu iekārtas cilvēku pārvadāšanai, dzelzceļa cisternas un konteineri, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas, otrās pakāpes tvaiku atsūknēšanas sistēmas, eskalatori un konveijeri, pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskati, rūpnieciskais energoaudits
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2021-04-14
I-136 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik" Inspekcija Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005 67375250

Nereglamentētā sfēra:

dabas gāzes iekārtas

Reglamentētā sfēra:

lifti, spiedieniekārtu kompleksi, katliekārtas, maģistrālie cauruļvadi, degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtas, kravas celtņi, cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji, bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri, transportējamās spiedieniekārtas, autocisternas, eskalatori un konveijeri, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas, uzņēmumu energoaudits
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2021-06-21
T-138 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" laboratorija Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011 67217837

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: pārtikas produktu, t.sk. alkoholisko dzērienu, dzeramā ūdens un minerālūdens fizikālā, ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; materiālu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, fizikāli ķīmiskā testēšana; rotaļlietu, zīdaiņu un bērnu preču, un tekstilizstrādājumu fizikālā, mehāniskā un fizikāli ķīmiskā testēšana. (2.pielikums)

Reglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: cigarešu paraugu ņemšana, cigarešu, degvielas, t.sk. Benzīna, dīzeļdegvielas, biodegvielas un marķētās degvielas mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; denaturētā spirta fizikāli ķīmiskā un mēslošanas līdzekļu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana; šķiltavu mehāniskā un fizikālā testēšana. (1.pielikums)
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2022-01-29
T-139 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas ūdens" Centrālā testēšanas laboratorija Atrašanās vieta: Ventas iela 11/17, Liepāja, LV-3416; Juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401 63423911

Nereglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens un notekūdeņu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; pazemes ūdens paraugu ņemšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, notekūdeņu, virszemes ūdens, notekūdeņu aktīvo dūņu un augsnes ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens un notekūdens paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2021-05-22
T-146 AS "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230; Atrašanās vieta: Krustpils iela 15A, Rīga, LV-1073 67728293

Nereglamentētā sfēra:

kurināmā (cietā, šķidrā, dabas gāzes) fizikālā testēšana; notekūdeņu, dzeramā ūdens, ezeru un ūdenstilpņu ūdens paraugu ņemšana un ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; dūmgāzu paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana; eļļu fizikālā un ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

notekūdeņu, dzeramā ūdens, ezeru un ūdenstilpņu ūdens paraugu ņemšana un ūdens ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana un dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dūmgāzu paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2021-06-09
T-150 SIA "RoLa" kalibrēšanas/testēšanas laboratorija Ventspils iela 63B, Rīga, LV-1002 67617093

Nereglamentētā sfēra:

zemfrekvences neiromiostimulācijas fizikālās terapijas iekārtu, iekārtu temperatūras režīma nodrošināšanai, centrifūgu, medicīnisko un nemedicīnisko iekārtu testēšana, individuālo aizsarglīdzekļu vājinājuma koeficienta testēšana

Reglamentētā sfēra:

individuālo aizsarglīdzekļu svina ekvivalenta testēšana
Akreditācijas sfēra
2018-06-04
K-150 SIA "RoLa" kalibrēšanas/testēšanas laboratorija Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002 67617093

Nereglamentētā sfēra:

elektrokardiogrāfu, pacientu monitoru, elektrokardiomonitoru, defibrilatoru monitoru, sfigmomanometru un manometru kalibrēšana

Reglamentētā sfēra:

dozas un laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšana
Akrediācijas sfēra
2018-06-04
S1-159 SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs" Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija 67225996

Nereglamentētā sfēra:

tērauda skārda profili, kaļķakmens un dolomīta kaļķi, logi, stikla paketes, durvju vērtnes, flīžu līmes, apmetumu java, betons, būvizstrādājumu ugunsizturības un ugunsreakcijas klasifikācija, stikla šķiedras sieti

Reglamentētā sfēra:

betona mūra elementi, cements, kalcija silikāta būvelementi, autoklavētā gāzbetona sienu bloki, minerālmateriāli, mūrjava, mākslīgā akmens mūra elementi, klona materiāli, klona grīdas, piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai, koka konstrukcijas, bituminētie maisījumi, minerālie materiāli un pildvielas, metāla dūmvadi, stiegroti vieglbetona izstrādājumi, bitumens un bitumena saistvielas, koka konstrukciju savienotājelementi, saliekamā betona izstrādājumi, stikla paketes, ar metāla sedzošiem slāņiem abpusēji segti pašnesoši daudzslāņu paneļi ceļu un citu satiksmes laukumu virsmas apstrādei, betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas, tērauda un alumīnija konstrukcijas, rūpnieciski ražotie poliuretāna cieto putu (PUR) izstrādājumi, uz organisko saistvielu bāzes veidota ārējo un iekšējo apmetumu java
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2020-09-07
K-160 SIA "AVIATEST" Rēzeknes iela 1, Rīga, LV-1073 67138301

Nereglamentētā sfēra:

momentatslēgu kalibrēšana; spēka mērījumu kanālu kalibrēšana; garuma mērījumu kanālu kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2019-04-15
T-160 SIA "AVIATEST LTD" Rēzeknes iela 1, Rīga, LV-1073 67138301

Nereglamentētā sfēra:

lidaparātu mezglu un detaļu mehāniskā testēšana: statiskie un dinamiskie izmēģinājumi; aviācijas hidropacēlāju testēšana; kompozīto materiālu testēšana
Nereglamentētā sfēra
2019-04-15
T-165 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas ūdens” Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija Atrašanās vietas: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, korpuss 1, Rīga, LV-1050 (A); Bauskas iela 209, Rīga, LV-1076 (B); S/st "Baltezers" Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164 (C); Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016 (D) 67088341

Nereglamentētā sfēra:

ūdens ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana, bioloģiski aktīvo dūņu fizikālā, fizikāli ķīmiskā un hidrobioloģiskā testēšana; dzerama ūdens, virszemes ūdens, notekūdens paraugu ņemšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens un notekūdens ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana, dzeramā ūdens paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2022-05-31
T-166 Akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls” Tehniskās ekspertīzes dienests Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 67728739

Nereglamentētā sfēra:

izolācijas eļļu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; elektriskā, magnētiskā un elektromagnētiskā lauka mērīšana

Reglamentētā sfēra:

trokšņa mērīšana telpās, ārpus telpām un darba vidē
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2018-07-21
T-168 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Agronomisko analīžu nodaļa Juridiskā adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 Laboratorijas atrašanās vieta: Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004 63005659

Nereglamentētā sfēra:

dzīvnieku barības fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

augsnes ielabošanas līdzekļu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2022-05-10
T-169 Daugavpils Universitātes aģentūras "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" Jūras monitoringa nodaļa Voleru iela 4, Rīga, LV-1007 67601995

Nereglamentētā sfēra:

jūras ūdens, saldūdens, jūras un saldūdens grunts paraugu ņemšana un to fizikāli ķīmiskā, hidrobioloģiskā un ekotoksikoloģiskā testēšana; augsnes un bioloģisko objektu fizikāli ķīmiskā testēšana; notekūdeņu un ķīmisko vielu ekotoksikoloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2022-11-20
S3-176 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr.Barona iela 99, lit.1A, Rīga, LV-1012 67845910

Nereglamentētā sfēra:

ēku un to konstrukciju, ceļu, tiltu konstrukciju tehniskās apsekošanas, ēku un tiltu konstrukciju pārbaudes, ēku, ceļu un tiltu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanas, ēku, ceļu un tiltu būvdarbu veikšanas projektu izstrādes, ēku, ceļu un tiltu būvprojektu vadīšanas, ēku, ceļu un tiltu nojaukšanas būvspeciālistu sertificēšana; projektu vadītāju sertificēšana; inženierakustikas ekspertu sertificēšana; būvinženieru kompleksās kompetences sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

ēku konstrukciju, ceļu un tiltu projektēšanas, ēku, ceļu un tiltu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, restaurācijas darbu vadīšanas un būvuzraudzības, inženierizpētes būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Akreditācijas sfēra - reglamentēta
Akreditācijas sfēra - nereglamentētā
2020-02-25
T-177 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik" Laboratoriskās testēšanas un diagnostikas birojs Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005 67370391

Nereglamentētā sfēra:

Fiksētā sfēra: naftas un naftas produktu vertikālo cilindrisko rezervuāru, maģistrālo cauruļvadu, tehnoloģisko cauruļvadu, spiedtvertņu un enerģētisko objektu, karstā ūdens un tvaika cauruļvadu, portālo krānu, celšanas un kraušanas iekārtu, metālizstrādājumu un metālkonstrukciju nesagraujošā testēšana ar vizuālās, ultraskaņas, penetrācijas, radiogrāfijas, magnētisko daļiņu metodēm; metālisko materiālu un šuvju testēšana ar sagraujošām testēšanas metodēm (1.pielikums). Elastīgā sfēra: audio, video un līdzīgas elektroniskās aparatūras, mašīnu elektroaprīkojuma, mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētu elektroierīču, gaismekļu, informācijas tehnoloģiju iekārtu, elektrisko mērīšanas, vadības un laboratorisko procesu aparātu drošuma un vispārīgo prasību pārbaude (2.pielikums)
Nereglamentētā sfēra – fiksētā sfēra
Nereglamentētā sfēra – elastīgā sfēra
2022-09-23
T-180 Zinātniskās ražošanas firmas "Rumba" SIA Tehniskās kontroles laboratorija Getliņu iela 3, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121 67272504

Nereglamentētā sfēra:

metālu un metālu sakausējumu savienojumu (t.sk. cauruļvadi), kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, radiogrāfisko, ultraskaņas, penetrācijas metodi un testēšana ar magnētiskajām daļiņām
Nereglamentētā sfēra
2022-11-08
T-181 Valsts asinsdonoru centra Laboratoriju departaments Asins pagatavojumu kvalitātes kontroles laboratorija Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007 67408869

Nereglamentētā sfēra:

asins pagatavojumu fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

asins pagatavojumu bioķīmiskā un hematoloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2018-06-06
S1-182 A/S "Inspecta Latvia" Produktu sertificēšanas institūcija Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 67607900

Nereglamentētā sfēra:

betons; siltumizolācijas materiāli, bituminētie maisījumi; saliekamā betona izstrādājumi; mūrēšanas javas, logi, durvis: sanitāri tehniskās ierīces un kanalizācijas sistēmas; metināšanas procesi; cietlodēšanas process; degviela; keramiskie bruģakmeņi

Reglamentētā sfēra:

cements, hidrauliskās ceļa saistvielas, minerālie materiāli un pildvielas; mūra elementi; siltumizolācijas materiāli; dūmeņi, to oderējumi un ar tiem saistītie izstrādājumi; saliekamais betons; mūrēšanas javas; bituminētie maisījumi; bitumens un bitumena saistvielas, stiegroti vieglbetona izstrādājumi; konstrukciju tērauds; logi, durvis un vārti; ielu un ceļu aprīkojums; rezervuāri un tvertnes; tērauda un alumīnija konstrukcijas; šķiroti konstrukciju kokmateriāli; līmētas nesošas koka konstrukcijas; ceļu virsmas apstrāde; betons; stikla šķiedras sieti apmetuma javas stiegrošanai; tērauds betona stiegrošanai; spiedieniekārtas un to kompleksi; benzīns un dīzeļdegviela; biodegviela
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2021-07-20
T-184 SIA "Ventamonjaks serviss" Apvienotais laboratorijas kontroles dienests Dzintaru ielā 66, Ventspils, LV-3602 63660788

Nereglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: ķīmisko produktu, naftas un naftas produktu, taukskābju metilesteru (FAME) dīzeļdegvielā, ūdens, augu eļļas un augu sēklu, dzīvnieku barības ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; gaisa, vides gaisa parametru, darba vides apgaismojuma fizikālā testēšana; notekūdeņu un naftas produktu paraugu ņemšana (1.pielikums) elastīgā sfēra: naftas un naftas produktu, ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana un naftas produktu paraugu ņemšana (2.pielikums)
Nereglamentētā sfēra – fiksētā (1.pielikums)
Nereglamentētā sfēra – elastīgā (2.pielikums)
2018-09-04
T-185 Rīgas pilsētas zinātniski-pētnieciskā ģeotehniskā centra "JUNIKONS (UNICONE)” sabiedrības ar ierobežotu atbildību Grunts testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Ruses iela 26-62, Rīga, LV-1029 Atrašanās vieta: "Pūpoliņi", Mēmeles iela 28, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 67934714

Nereglamentētā sfēra:

grunts fizikālā un mehāniskā testēšana, minerālo materiālu fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2019-04-13
T-186 SIA "Daugavpils ūdens" ūdens kvalitātes kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401; Atrašanās vieta A: Ūdensvada iela 3, Daugavpils LV-5401; Daugavas iela 32, Daugavpils, LV-5401 65407503

Nereglamentētā sfēra:

ūdens ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana; gruntsūdens, dzeramā ūdens, virszemes ūdens un notekūdens paraugu ņemšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens ķīmiskā, virszemes ūdens un notekūdens paraugu ņemšana un ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2018-05-12
T-192 Akciju sabiedrības "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Vides aizsardzības kontroles laboratorija Višķu iela 17, Daugavpils, LV-5410 65402311

Nereglamentētā sfēra:

stacionāro avotu izmešu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; darba vides fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

darba vides trokšņu mērīšana
Nereglamentētā sfēra
2018-09-05
T-198 Rīgas Tehniskās universitātes Polimēru materiālu pārbaužu laboratorija Juridiskā adrese: Kaļķu ielā 1, Rīga, LV-1658 Atrašanās vietas adrese: Paula Valdena iela 3 Rīga, LV-1048 67089252

Nereglamentētā sfēra:

polimēru, siltumizolācijas, kompozītu materiālu un to izstrādājumu fizikālā un mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-03-31
T-204 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes ūdens” testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Pils iela 16, Rēzekne, LV-4600, Latvija Atrašanās vieta: Greivuļi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611, Latvija 64639005

Nereglamentētā sfēra:

peldbaseina ūdens paraugu ņemšana, ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā, mikrobioloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, notekūdeņu, gruntsūdens (klienta aprīkotā vietā), upes un strautu ūdens paraugu ņemšana; dzeramā ūdens, gruntsūdens, virszemes ūdens, peldvietu ūdens, notekūdeņu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana, ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dūņu fizikāla testēšana
Akreditācijas sfēra
2019-10-21
T-209 "STRABAG" SIA Ceļu būves materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Šlokenbeka 5, Milzkalne, Smardes pag., Engures nov., LV-3148; Atrašanaš vieta: p/n Vecmokas, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139 (L); mobilā laboratorija (M) 26401877

Nereglamentētā sfēra:

karstā asfalta maisījumu un asfaltbetona mehāniskā un fizikālā testēšana; paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2020-06-07
K-210 SIA "Tilpums" kalibrēšanas laboratorija Biksēres iela 2, Rīga, LV-1073 67112026

Nereglamentētā sfēra:

horizontālu un vertikālu tilpņu, autocisternu, degvielas uzpildes aparātu, sašķidrinātās gāzes uzpildes aparātu, degvielas skaitītāju, cauruļvadu, automātisko šķidrumu līmeņu mērītāju, spirta, alkoholisko dzērienu un citu šķidrumu metāla mērtrauku un uzglabāšanas tvertņu kalibrēšana, un manometru kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2020-05-14
T-211 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" Dārgmetālu un dārgakmeņu testēšanas laboratorija Teātra iela 9-2, Rīga, LV-1050 67216485

Nereglamentētā sfēra:

dārgmetālu sakausējumu ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-12-06
T-212 SIA "Faneks" Kalibrēšanas laboratorija Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003, Latvija 67334747

Nereglamentētā sfēra:

vides fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-02-16
K-212 SIA "Faneks" Kalibrēšanas laboratorija Atrašanās vieta: Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003; Juridiskā adrese: Kr.Barona iela 8-6, Rīga, LV-1050 67334747

Nereglamentētā sfēra:

virzuļdarbināmo dozētājierīču kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2020-02-16
S3-214 Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084, Latvija 67596849

Reglamentētā sfēra:

ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, saldēšanas sistēmu, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu, pārvades gāzes apgādes sistēmu, pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība; neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā sertificēšana
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2021-01-11
S3-215 Latvijas Farmaceitu biedrības Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija Pils iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija 67502571

Reglamentētā sfēra:

farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertificēšana
Akreditācijas sfēra - reglamentētā
2020-01-07
T-217 Rīgas Tehniskās universitātes Būvmateriālu laboratorija Juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658; Atrašanās vietas adrese: Āzenes iela 16, Rīga, LV-1658 67089138

Nereglamentētā sfēra:

betonu fizikālā un mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2021-01-11
S1-218 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļa Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 64130013

Nereglamentētā sfēra:

kravas transportlīdzekļu un piekabju kravu stiprinājumi

Reglamentētā sfēra:

bioloģiskās lauksaimniecības produkti (augkopības un lopkopības produkti, biškopības, akvakultūras produkti un jūras aļģes, veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēkla ražošanas vajadzībām; briežu dzimtas dzīvnieki, mežacūkas, truši; strausi, fazāni, gaļas baloži, paipalas; gliemeži un sliekas), pārstrādāti bioloģiskās lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā un izmantošanai lopbarībā, mēslošanas līdzekļi un augu aizsardzības līdzekļi, no trešajām valstīm importēti bioloģiskās lauksaimniecības produkti; lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļi, iekšdedzes motori; mašīnas; trokšņa emisijas no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2018-04-22
S3-220 Latvijas melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Juridiskā adrese: Rīgas iela 113, Salaspils, LV-2169, Latvija Atrašanās vieta: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039, Latvija 67551620

Reglamentētā sfēra:

meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2021-01-20
T-221 SIA "TEST" Vides piesārņojuma analītiskās kontroles laboratorija Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005 67396529

Nereglamentētā sfēra:

stacionāro avotu emisijas un darba zonas gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana; gāzu plūsmas fizikālā testēšana, notekūdens paraugu ņemšana

Reglamentētā sfēra:

darba vides un vides trokšņu mērīšana
Akreditācijas sfēra
2020-06-08
S3-224 Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas birojs Juridiskā adrese: Dzērbenes iela 27-219, Rīga, LV-1006; Atrašanās vietas adrese: Dzērbenes iela 27-217, Rīga, LV-1006 6549671

Nereglamentētā sfēra:

apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicēju un kvalitātes uzmērītāju, augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāju sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

meža inventarizācijas veicēju sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2020-06-14
S3-227 Latvijas Dzelzceļnieku biedrības (LdzB) Sertificēšanas centrs Dzirnavu iela 147/3, Rīga, LV-1050 67233622

Nereglamentētā sfēra:

dzelzceļa staciju projektēšanas būvspeciālistu sertificēšana; dzelzceļa inženiertehnisko būvju (staciju inženierbūvju, dzelzceļa tiltu, dzelzceļa pārvadu, dzelzceļa caurteku), tramvaja sliežu ceļu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu sertificēšana; radio sistēmu un tīklu projektēšanas un būvdarbu vadīšanas būvspeciālistu sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

elektronisko sakaru sistēmu un tīklu, dzelzceļu sliežu ceļu, dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība; vilces līdzekļa vadītāju (mašīnistu), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgu, dzelzceļa stacijas dežurantu, vilces kustības vadības dispečeru psihofizioloģiskās piemērotības novērtēšana
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2020-05-11
T-231 SIA "TERMES" kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Druvienas iela 18-8, Rīgā, LV-1079; Atrašanās vietas adrese:S.Eizenšteina iela 43a, Rīga, LV-1079 67531630

Nereglamentētā sfēra:

termostatu testēšana
Akeditācijas sfēra
2018-02-18
K-231 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TERMES" kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Druvienas iela 18-8, Rīga, LV-1079; Atrašanās vietas adrese: Sergeja Eizenšteina iela 43A, Rīga, LV-1079 67531630

Nereglamentētā sfēra:

ūdens patēriņa skaitītāju, plūsmas mērītāju, pretestības, bimetālisko, elektronisko, manometrisko, stikla un infrasarkano distances termometru, termostatu temperatūras mērsistēmas, neautomātisko svaru, spiediena mērlīdzekļu, sfigmomanometru, metāla mērtrauku degvielas uzpildes stacijās un pārtikas produktu uzskaitei, atsvaru, vertikālo cilindrisko tilpņu (rezervuāru), mērlentu, mērlentu ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs, metru, lineālu un mērstieņu šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs, bīdinstrumentu, mikrometru, sietu un automātisko šķidruma līmeņa un temperatūras mērsistēmu kalibrēšana
Nereglamentētā sfēra
2022-12-05
I-232 SIA Latvijas Autotransporta līdzekļu sertifikācijas centra "LALSC" inspekcija Juridiskā adrese: Aleksandra Grīna bulvāris 13-7, Rīga, LV-1002 Atrašanās vieta: Ķīšezera iela 7, Rīga, LV-1026 67517150

Nereglamentētā sfēra:

ātri bojājošos pārtikas produktu pārvadājumiem izmantojamas speciālās pārvadāšanas iekārtas

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-11-21
T-233 AS "Ventbunkers" Ūdens testēšanas laboratorija Juridiska adrese: Dzintaru iela 92, Ventspils, LV-3602 Atrašanās vieta: Dzintaru iela 90, Ventspils, LV-3602 63602650

Nereglamentētā sfēra:

notekūdens paraugu ņemšana, notekūdens un gruntsūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

notekūdens paraugu ņemšana, notekūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2021-03-07
I-234 AS "Latvenergo" Inspekcija Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 67728306

Nereglamentētā sfēra:

elektroiekārtas un ietaises (A tips); Elektrostaciju hidroietaises, elektroiekārtas un ietaises, elektrostaciju siltumiekārtas un ietaises, bīstamās iekārtas (lifti, kravas celtņi, pacēlāji cilvēku celšanai, spiedieniekārtu kompleksi, bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri) (C tips)
Akreditācijas sfēra_A tips
Akreditācijas sfēra_C tips
2021-05-01
S3-236 Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006 67779349

Nereglamentētā sfēra:

elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu izbūves, eletroietaišu ekspluatācijas, elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu ekspluatācijas tehniskās ekspertīzes, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darba vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu mērīšanas un pārbaudes tehniskās ekspertīzes būvspeciālistu sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C) sertificēšana; elektroietaišu projektēšanas, izbūves darba vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2021-03-03
T-237 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras ūdens" testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201; Atrašanās vieta: Grīšļu iela 6, Valmiera, LV-4202 64220609

Nereglamentētā sfēra:

virszemes un pazemes ūdens paraugu ņemšana; pazemes ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens, pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu fizikālā, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, notekūdeņu paraugu ņemšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens, pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu fizikālā, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; notekūdeņu dūņu un komposta fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2021-04-06
S1-239 SIA "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienības" TUV Rheinland grupa "Sertifikācijas centrs" Ieriķu iela 3, korpuss C2, Rīga, LV-1084 67568610

Reglamentētā sfēra:

rezervuāri, vienkāršas spiedtvertnes, spiedieniekārtas un to kompleksi, lifti, koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes process
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2018-05-16
T-240 SIA "Betona pētījumu centrs" Brīvības gatve 221, Rīga, LV-1039 67024886

Nereglamentētā sfēra:

būvniecībā lietojamo minerālo materiālu, mūrniecības javas un sacietējuša betona fizikālā un mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2022-07-09
T-241 LR Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas laboratorija Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 67047295

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: naftas produktu un etilspirtu saturošu paraugu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; narkotisko un psihotropo vielu noteikšana dažādos objektos

Reglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: naftas produktu, etilspirtu saturošu paraugu un gaistošo organisko šķidrumu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2019-12-17
S1-242 Biedrības "Vides kvalitāte" sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte" Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 67709090

Nereglamentētā sfēra:

uzņēmuma koksnes piegādes ķēdes, mežu apsaimniekošana

Reglamentētā sfēra:

bioloģiskās lauksaimniecības produkti (augkopības, lopkopības, biškopības un akvakultūras produkti, barība, veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēkla ražošanas vajadzībām, briežu dzimtas dzīvnieki, mežacūkas, truši); pārstrādāti bioloģiskās lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā un izmantošanai lopbarībā, no trešajām valstīm importētie bioloģiskās ražošanas produkti
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2018-04-14
S3-245 SIA "Grāmatvežu sertifikācijas centrs" Gogoļa iela 13-6, Rīga, LV-1050 67222381

Nereglamentētā sfēra:

grāmatvežu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvežu un grāmatvežu-auditoru sertificēšana
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
2021-06-05
T-246 SIA "AND resources" testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Jūrmalas gatve 37a, Rīga, LV-1067 Atrašanās vieta: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004 29154719

Nereglamentētā sfēra:

Dzeramā ūdens, minerālūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, notekūdens, augsnes/grunts un dūņu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; grunts fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, notekūdens, augsnes/grunts paraugu ņemšana. Dzeramā ūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, notekūdens, augsnes/grunts, un dūņu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-11-07
I-248 AS „Augstsprieguma tīkls” Tehniskās ekspertīzes dienests Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 67728722

Nereglamentētā sfēra:

rotācijas kustībā esoši mehānismi, elektroenerģijas sprieguma raksturlielumi, elektrodrošības līdzekļi, elektroinstalācijas izolācija, zemējumietaises un zemējumietaises zemējumvadi, augstsprieguma transformatori, augstsprieguma transformatoru caurvadizolatori, pašpatēriņi, strāvmaiņii, spriegummaiņi, kombinētie mērmaiņi, spēka kabeļi, elektroietaises
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
2018-01-09
T-253 A/S"Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" Piena kvalitātes kontroles laboratorija "Kalnabeites 8", Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150 67973252; 22334182

Reglamentētā sfēra:

piena fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2022-05-20
T-254 SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" Laboratorijas atrašanās vieta: Kr.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 67378165

Nereglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: termostatu, žāvēšanas skapju (termostatisko kameru) un krāšņu testēšana (1.pielikums) elastīgā sfēra: mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču, gaismekļu, informācijas tehnoloģiju iekārtu, mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu, audio, video un līdzīgas elektroniskās aparatūras, pašstabilizējošas lampu vispārīgai apgaismei, vispārīgā apgaismojuma spuldžu ar iebūvētu balastu, gaismas diožu moduļu vispārīgai apgaismei, spuldžu vadības ierīču drošuma testēšana (2.pielikums)
Akreditācijas sfēra_1. pielikums
Akreditācijas sfēra_2 pielikums
2022-05-13
K-254 SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" Laboratoriju atrašanās vietas: Kr.Valdemāra iela 157 Rīga, LV-1013 (R); Sakņu iela 16/18, Daugavpils, LV-5401(D); Klaipēdas iela 92, Liepāja, LV-3416 (L) 67362988

Nereglamentētā sfēra:

atsvaru, neautomātisko svaru, mērtrauku, horizontālo un vertikālo cilindrisko tilpņu, metālu mērtrauku, elektronisko, pretestības, stikla, stikla elektrokontaktu, manometrisko, bimetālisko, infrasarkano (distances) termometru, fotoelektrokolorimetru (gaismas caurlaidība), spektrofotometru (gaismas caurlaidība, absorbcija), refraktometru, dūmgāzu analizatoru, vakuummetru, manometru, elektromehānisko manometru, mehānisko hronometru, ommetru, vatmetru, oscilografu, zemējuma mērītāju, pretestību magazīnu, līdzstrāvas tiltu, potenciometru, līdzstrāvas, līdzsprieguma kalibratoru, mērknaibļu, analogo/ciparu ampērmetru, voltmetru, luksmetru, mikrometru, bīdinstrumentu, materiālo garuma mēru, indikatoru, garuma mēru, sietu, ultraskaņas biezummērītāju, automātiskās šķidruma līmeņu un temperatūras mērsistēmu, degvielas skaitītāju, pH metru-milivoltmetru, sprādzienbīstamu koncentrāciju analizatoru, rezervuāru (tilpuma metode), cauruļvadu, kapacitātes mērītāju, strāvmaiņu un spriegummaiņu mēraparatūra, līdzsprieguma avotu, spiediena kalibratoru, garuma mēru, ūdens plūsmas mērītāju, termoelektrisko pārveidotāju, sfigmomanometru, dinamometrisko atslēgu, stiepes / spiedes testētājmašīnu, dinamometru un tenzodevēju kalibrēšana, frekvences/tahometru kalibrēšana, mērīšanas mikroskopa kalibrēšana, skaņas līmeņa mērītāju kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2022-05-13
S3-255 Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs Juridiskā adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015 Atrašanās vieta: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011 67082087

Nereglamentētā sfēra:

jūras hidrotehnisko būvju nojaukšanas, būvju un to daļu tehniskās apsekošanas, pārbaudes un diagnosticēšanas būvspeciālistu sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2022-02-01
S1-256 Tehnisko ekspertu SIA "TUV Nord Baltik" Sertifikācijas birojs Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005 67370391

Reglamentētā sfēra:

rezervuāri, vienkāršas spiedtvertnes, spiedieniekārtas un to kompleksi, lifti, elektriskās un elektroniskās iekārtas
Akreditācijas sfēra
2022-01-29
T-258 SIA "V&V VentMet laboratorija" Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601; Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084 63624528

Nereglamentētā sfēra:

termostatu un vides temperatūras režīma, sprādzienbīstamo koncentrāciju signalizatoru un analizatoru testēšana; mašīnbūves, enerģētikas, celtniecības, transporta (t.sk. cauruļvadi), ķīmijas un naftas ķīmijas nozares objektu metālisku materiālu izstrādājumu metinātajos savienojumos un šuvēs nesagraujošā testēšana ar vizuālās, ultraskaņas un magnētisko daļiņu metodēm; metālisku un nemetālisku materiālu biezuma noteikšana ar ultraskaņas metodi
Akreditācijas sfēra
2022-04-23
K-258 SIA "V&V VentMet laboratorija" Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601; Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084 63624528

Nereglamentētā sfēra:

atsvaru, neautomātisko svaru, virzuļdarbināmo dozētājierīču, mērtrauku, šķidruma uzglabāšanas tilpņu, cauruļvadu, degvielas un sašķidrinātās gāzes uzpildes aparātu, patēriņa skaitītāju dažādu produktu uzskaitei, plūsmas mērītāju, gāzes patēriņa skaitītāju, gāzes tilpuma korektoru, ūdens patēriņa skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju, automātisko šķidruma līmeņa un temperatūras mērsistēmu, mikrometru, iestādīšanas mēru, gala mēru, materiālo garuma mēru, bīdinstrumentu, leņķu un leņķmēru, vakuummetru, manovakuummetru, tehnisko, skābekļa, elektrokontakta manometru, spiediena devēju, sfigmomanometru, multimetru, voltmetru, līdzsprieguma mērlīdzekļu, maiņsprieguma mērlīdzekļu, ampērmetru, līdzstrāvas mērlīdzekļu, vatmetru, mērknaibļu, ommetru, zemējuma mērītāju, ķēdes testeru, megaommetru, pretestības mērlīdzekļu, kapacitātes mērlīdzekļu, hercmetru, frekvences mērlīdzekļu, pretestības magazīnu, kalibratoru, elektrisko parametru avotu, elektronisko, stikla un stikla elektrokontaktu, manometrisko, bimetālisko, pretestības, infrasarkano (distances) termometru, termokameru, temperatūras devēju, higrometru, dinamometrisko atslēgu, dinamometru, sprādzienbīstamo un citu gāzu koncentrāciju signalizatoru, analizatoru un dūmgāzu analizatoru kalibrēšana

Reglamentētā sfēra:

metāla mērtrauku spirta un naftas produktu tilpuma mērīšanai, tvertņu spirta, alkoholisko dzērienu un naftas produktu uzglabāšanai, skaitītāju, kas nav iebūvēti tilpnēs vai mērsistēmās, spirta un naftas produktu uzskaitei, automātisko šķidruma līmeņa mērītāju līmeņa mērītāju stacionārās tvertnēs, manometru, kas uzstādīti spiedieniekārtu kompleksos, kuri izgatavoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām un to kompleksiem, izņemot manometrus, kuriem veikta verificēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, multimetru (voltmetru, ampērmetru, vatmetru), strāvas mērknaibļu, ommetru, megaommetru, zemējuma mērītāju, termometru spirta temperatūras mērīšanai un naftas produktu temperatūras noteikšanai un sprādzienbīstamo koncentrāciju signalizatoru kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2022-04-23
I-259 Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departaments Peldu iela 30, Rīga, LV-1050 67027282

Nereglamentētā sfēra:

augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākuši priekšmeti; augu aizsardzības līdzekļi; dzīvnieku izcelsmes produktus nesaturoši pārtikas produkti; materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku; zāles un farmācijas produkti; dzīvi dzīvnieki, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produkti; dzīvnieku barība
Akreditācijas sfēra
2022-04-19
T-261 SIA "Vides audits" laboratorija Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 67556152

Nereglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: dzeramā ūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, peldvietu ūdens, notekūdens, augsnes/grunts paraugu ņemšana; ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskām analīzēm; dzeramā ūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, peldvietu ūdens, notekūdens, augsnes/grunts, organisko mēslošanas līdzekļu, dūņu, atkritumu, cietās biodegvielas fizikāli ķīmiskā testēšana; ūdens, virsmas nomazgājumu un organisko mēslošanas līdzekļu mikrobioloģiskā testēšana; stacionāro avotu emisijas, vides un darba vides gaisa paraugu ņemšana un testēšana, gaisa olfaktometriskā testēšana; darba vides trokšņa, vides trokšņa un vides trokšņa telpās mērīšana (1.pielikums). elastīgā sfēra: vides objektu, bioloģiskā materiāla, atkritumu, gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana, mitruma, pelnu, suspendēto vielu, metālu, anjonu un katjonu, gaistošo un grūti gaistošo organisko savienojumu noteikšana; kopējā mikroorganismu skaita noteikšana (2.pielikums) elastīgā sfēra: vides objektu, bioloģiskā materiāla, atkritumu, gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana, mitruma, pelnu, suspendēto vielu, metālu, anjonu un katjonu, gaistošo un grūti gaistošo organisko savienojumu noteikšana; kopējā mikroorganismu skaita noteikšana (3.pielikums)

Reglamentētā sfēra:

fiksētā sfērā: dzeramā ūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, peldvietu ūdens, notekūdens, augsnes/grunts paraugu ņemšana; dzeramā ūdens, pazemes ūdens, peldvietu ūdens, organisko mēslošanas līdzekļu mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, peldvietu ūdens, notekūdens, augsnes/grunts, organisko mēslošanas līdzekļu, dūņu, atkritumu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; stacionāro avotu emisijas, vides un darba vides gaisa paraugu ņemšana un testēšana, gaisa olfaktometriskā testēšana; vides un darba vides gaisa paraugu ņemšana un testēšana, darba vides trokšņa un vides trokšņa telpās mērīšana (4.pielikums)mo
Akreditācijas sfēra_1.pielikums
Akreditācijas sfēra_2.pielikums
Akreditācijas sfēra_3.pielikums
Akreditācijas sfēra_4.pielikums
2022-05-13
T-263 Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorija Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Atrašanās vietas adrese: Mazā Rencēnu iela 3, Rīga, LV-1073 67248076

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: ceļu būvmateriālu (bitumena, bitumena emulsiju, minerālmateriālu un bituminēto maisījumu) paraugu ņemšana, mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana, un autoceļu uzturēšanas materiālu paraugu ņemšana, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra_elastīgā
2019-05-07
T-264 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" laboratorija Juridiskā adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201 Atrašanās vieta: "Daugavsala", Daugavsalas iela 3, Jēkabpils, LV-5202 65231428

Nereglamentētā sfēra:

peldbaseinu, strautu un upju ūdeņu (virszemes ūdens) paraugu ņemšana un ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; peldbaseinu ūdens mikrobioloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

notekūdeņu un dzeramā ūdens paraugu ņemšana un ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2021-12-01
T-265 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SAYBOLT LATVIJĀ" laboratorija Juridiskā adrese: Ezera iela 22, Rīga, LV-1034 Laboratorijas atrašanās adreses: Dzintaru iela 90D, Ventspils, LV-3602; Tvaika iela 35, Rīga, LV-1005 63602434

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: naftas produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2022-09-27
T-278 Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorija Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006 67553231

Nereglamentētā sfēra:

augsnes un mēslošanas līdzekļu fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

augsnes, mēslošanas līdzekļu fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2022-06-13
S3-280 Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments A.Deglava iela 66, Rīga, LV-1035 67845425

Nereglamentētā sfēra:

elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu ekspluatācijas tehniskās ekspertīzes, elektroietaišu izbūves, elektroietaišu ekspluatācijas, elektroietaišu izbūves darbu autoruzraudzības, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes tehniskās ekspertīzes, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes, elektroietaišu izbūves tehniskās ekspertīzes elektrospeciālistu sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

elektroietaišu projektēšanas, izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība; elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C) sertificēšana
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2022-06-14
T-281 A/S "Ģeoserviss" Ģeotehniskā laboratorija Juridiskā adrese: Piedrujas iela 3, Rīga, LV-1073; Atrašanās vieta: Piedrujas iela 3-107, Rīga, LV-1073 67248039

Nereglamentētā sfēra:

grunts mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2018-09-02
T-282 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "R&D Akustika" Akustikas laboratorija Kurzemes prospekts 3, Rīga, LV-1067; Kr.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 29516455

Nereglamentētā sfēra:

iekārtu skaņas jaudas, informācijas tehnoloģiju un telekomunikācijas iekārtu radītā trokšņa elektroakustiskā testēšana; vides trokšņa elektroakustiskā testēšana un aprēķināšana, skaņas (gaisā) izolācijas, triecientrokšņa izolācijas, telpu reverberācijas laika un skaņas absorbcijas koeficienta testēšana

Reglamentētā sfēra:

vides trokšņa fizikālā testēšana un aprēķināšana, vides trokšņa telpās fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2019-01-16
T-283 SIA "Piensaimnieku laboratorija" testēšanas laboratorija Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 67910751

Nereglamentētā sfēra:

piena fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana, pārtikas produktu un ūdens mikrobioloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

svaigpiena fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana, piena un pārtikas produktu fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana, dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2022-05-10
T-285 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITALITAS" Rūpniecības iela 4, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 64381080

Nereglamentētā sfēra:

virsmu nomazgājumu, dzeramā ūdens, virszemes ūdens, pazemes ūdens un notekūdens paraugu ņemšana; dzeramā ūdens un peldbaseinu ūdens, pārtikas produktu un virsmas nomazgājumu mikrobioloģiskā testēšana; ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, pazemes ūdens un notekūdens paraugu ņemšana; dzeramā ūdens, notekūdens, pazemes ūdens un virszemes ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; pārtikas produktu, dzeramā ūdens un peldvietu ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-10-11
K-288 SIA "SISTEMSERVISS" patēriņa, siltumtehnisko mērījumu un spiediena laboratorija Juridiskā adrese: Anniņmuižas iela 20-91, Rīga, LV-1029 Atrašanās vietas: Maskavas iela 116, Rīga, LV - 1003; Mendeļejeva iela 8, Daugavpils, LV-5410 29993575; 67213617

Nereglamentētā sfēra:

manometru un termometru kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2018-09-22
T-289 AS HKScan Latvia Jurid. adr.: Atlasa iela 7, Rīga, LV-1026; Atrašanās adr.: Savienības iela 8, Jelgava, LV-3001 29453428

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu, to izejvielu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2018-02-24
S3-290 Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Vērtētāju sertifikācijas birojs Elizabetes iela 65-7, Rīga, LV-1050 67288844

Reglamentētā sfēra:

nekustamā īpašuma vērtētāju sertificēšana
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2018-02-26
T-291 Akciju sabiedrības "Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" piena analīžu laboratorija Latgales iela 5, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 26313071

Reglamentētā sfēra:

piena fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2018-04-04
T-292 SIA "Vides konsultāciju birojs" laboratorija Juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050; Atrašanās vieta: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 67552209

Nereglamentētā sfēra:

ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; minerālo materiālu ķīmiskā testēšana; augsnes un augsnes ielabošanas līdzekļu (sapropelis, kūdra) fizikāli ķīmiskā testēšana un kūdras botāniskā testēšana; grunts fizikālā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana; notekūdeņu paraugu ņemšana

Reglamentētā sfēra:

pazemes un dzeramā ūdens paraugu ņemšana, ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana, grunts paraugu ņemšana, augsnes un grunts fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2019-05-07
I-293 SIA "Latina Baltics" inspekcija Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067 67407342

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2018-03-19
T-295 Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta Nacionālā fitosanitārā laboratorija Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006 67543138

Nereglamentētā sfēra:

augu kaitīgo organismu entomoloģiskā un kartupeļu bakterioloģiskā un molekulārbioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2019-05-09
T-296 SIA "VMF LATVIA" Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004 29470949

Nereglamentētā sfēra:

cietās biodegvielas paraugu ņemšana un fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

apaļo kokmateriālu uzmērīšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2019-12-14
I-298 SIA "Volvo Truck Latvia" Tahogrāfu inspekcija Granīta iela 28a, Rumbula, Stopiņu novads, LV-1057 Inspicēšanas vietas:Granīta iela 28a, Rumbula, Stopiņu novads, LV-1057; Kurzemes iela 40, Ventspils, LV-3601; Krāslavas iela 5, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5413; „Irbēni”,Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 67813200

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Akreditācijas sfēra - reglamentētā
2018-07-11
I-299 SIA "Nordtranselektro" Braslas iela 22, Rīga, LV-1035; Inspicēšanas vietas: Braslas iela 22, Rīga, LV-1035 67563753

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Reglamentētā sfēra
2018-06-25
I-303 Akciju sabiedrības "CATA" inspekcija Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, LV-4101 64107814

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2019-02-02
T-304 SIA "Rīgas piensaimnieks" Laboratorija Valmieras iela 2, Rīga, LV-1009 67046436

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu mikrobioloģiskā un svaigpiena fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

svaigpiena mikrobioloģiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana, svaigpiena paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2019-06-10
I-306 SIA "Scania Latvia" Inspicēšanas nodaļa Tīraines iela 13, Rīga, LV-1058 Filiāles: "Robežlejas", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220; Stacijas iela 129s, Daugavpils, LV-5401 67066600

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Akreditācijas sfēra
2019-02-11
S2-307 A/S "Inspecta Latvia" Sertificēšanas institūcijas Sistēmu sertificēšanas nodaļa Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013, Latvija 67607900

Nereglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmas sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001:2009, LVS EN ISO 9001:2015; LVS EN ISO 14001:2005, LVS EN ISO 14001:2015; LVS OHSAS 18001:2007, LVS EN ISO 3834-2, LVS EN ISO-3834-3, LVS EN ISO-3834-4 un LVS EN ISO 50001:2012 (ISO 50001:2011) standartu prasībām

Reglamentētā sfēra:

kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa savstarpējās izmantojamības komponentes projekta apstiprinājums (CH1 modulis, apakšsistēma „Ritošais sastāvs – kravas vagoni”), kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēmas tehniskās dokumentācijas verificēšana, lai noteiktu apakšsistēmas atbilstību Eiropas Kopienas un nacionālajām prasībām (SH1 modulis, apakšsistēma „Ritošais sastāvs – kravas vagoni”); ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšana un uzraudzība spiedieniekārtu un to kompleksu ražošanā (D, D1, E, E1, H, H1 moduļi); vides pārvaldības sistēmas ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu sertificēšana
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2019-02-17
I-309 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TRANSPORTA SABIEDRĪBA LATVIJA" Inspicēšanas institūcija “Heders” Juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 74-24, Rīga, LV-1067 Novērtēšanas vietas: Ganību dambis 26, Rīga, LV-1005; Maskavas iela 443A, Rīga, LV-1063; Siltuma iela 5, Rīga, LV-1058 67382222

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Reglamentētā sfēra
2019-06-15
T-312 SIA "Laboratorija AUCTORITAS" laboratorija Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006 67558757

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu, dzīvnieku barības, ūdens, kosmētikas, virsmas nomazgājumu, higiēnas kontroles paraugu, mēslošanas līdzekļu mikrobioloģiskā testēšana, ūdens paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2019-05-13
T-313 APP Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV – 4126 Atrašanās vietas adrese: „Dižzemes” Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV – 3258 63220263

Nereglamentētā sfēra:

graudu un to pārstrādes produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

graudu un to pārstrādes produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-04-12
I-315 SIA "OLDI & CO" Inspicēšanas institūcija Lubānas iela 51, Rīga, LV-1073 67248552

Reglamentētā sfēra:

Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Reglamentētā sfēra
2020-02-05
T-316 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" Testēšanas laboratorija Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001 63010605

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: koksnes materiālu un to izstrādājumu un mēbeļu mehāniskā un fizikālā testēšana, cieto biodegvielu fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: būvizstrādājumu, koksnes materiālu un to izstrādājumu mehāniskā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-04-14
T-318 A/s "Preiļu siers" laboratorija Daugavpils iela 75, Preiļi, LV - 5301 65322561

Nereglamentētā sfēra:

svaigpiena fizikāli ķīmiskā, piena un piena produktu mikrobioloģiskā testēšana, svaigpiena paraugu ņemšana

Reglamentētā sfēra:

svaigpiena fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2019-11-26
T-319 A/S "Putnu fabrika Ķekava" Ražošanas kontroles laboratorija Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 67874090

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu, dzīvnieku barības, putnu fekāliju, ražošanas vides paraugu un ūdens mikrobioloģiskā testēšana; ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskai testēšanai; putnu asins serumu seroloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskai testēšanai un mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-02-16
T-320 SIA "SGS Latvija Ltd" Laboratorija Juridiskā adrese: Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045 Laboratoriju atrašanās vietas: Dzintaru prospekts 66, Ventspils, LV-3601 (V); Tvaika iela 7a, Rīga, LV-1005 (R); Brīvostas iela 22, Liepāja LV-3401 (L) 67166512

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: naftas produktu fizikālā, fizikāli ķīmiskā un ķīmiskā testēšana; ogļu un cietās biodegvielas mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; mēslošanas līdzekļu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; graudu un graudu produktu fizikālā, ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: benzīna un dīzeļdegvielas fizikāli ķīmiskā testēšana; apaļo kokmateriālu uzmērīšana
Akreditācijas sfēra
2020-03-25
I-322 Z/s "Podnieki" Inspekcija Juridiskā adrese: "Podnieki", Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285 Novērtēšanas vietas: "Podnieki", Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285; Vasaras iela 4, Jelgava, LV-3007 29477037

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās), ātruma ierobežotājierīces
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2020-02-23
T-326 AS "Ventbunkers" Naftas produktu testēšanas laboratorija Dzintaru iela 92, Ventspils, LV-3602 63602640

Nereglamentētā sfēra:

naftas produktu paraugu ņemšana un fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-11-21
S3-328 Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese: Bērzpils iela 3-1, Rīga, LV-1039; Atrašanās vietas adrese: Braslas iela 16, Rīga, LV-1084 26537310

Reglamentētā sfēra:

personu sertificēšana attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
Akreditācijas sfēra - reglamentētā
2020-04-19
I-329 SIA "Latvijas iepakojuma sertifikācijas centrs" Inspicēšanas audita nodaļa Augusta Deglava iela 66, Rīga, LV-1035 67290001

Reglamentētā sfēra:

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatu auditēšana; pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskatu inspicēšana
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2021-03-20
I-330 Pārtikas un veterinārais dienests Peldu iela 30, Rīga, LV-1050 67095230

Nereglamentētā sfēra:

uzņēmuma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas oficiāla kontrole (inspicēšana); veterinārās uzraudzības objektu oficiāla kontrole (inspicēšana)
Akreditācijas sfēra_A tipa
2020-12-21
T-331 A/s "Olainfarm" Kvalitātes vadības departamenta laboratorijas Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 67013703

Nereglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: attīrītā ūdens un sterilo zāļu mikrobioloģiskā testēšana (1. pielikums); elastīgā sfēra: zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu mikrobioloģiskā testēšana (2.pielikums)

Reglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens un ūdens fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana (1.pielikums)
Akreditācijas sfēra_elastiga
Akreditācijas sfēra_fikseta
2021-05-22
I-332 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TERMES” Kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Druvienas iela 18-8, Rīga, LV-1079 Atrašanās vieta: Sergeja Eizenšteina iela 43A, Rīga LV-1073 Masina 1, Tallina, Igaunija, 10144 67531630

Reglamentētā sfēra:

manometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana; ūdens patēriņa skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju, degvielas uzpildes aparātu degvielas uzpildes stacijās (izņemot LPG), sašķidrinātas gāzes (LPG) uzpildes aparātu degvielas uzpildes stacijās, sfigmomanometru, atsvaru, neautomātisko svaru, dzelzceļa vagonu svaru, mērstieņu un mērlentu ar atsvaru, metru, lineālu, mērlentu atkārtotā verificēšana; neautomātisko svaru (F, F1, G modulis) verificēšana; ūdens patēriņa skaitītāju atbilstības tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis)
Reglamentētā sfēra
2020-05-11
T-333 Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde Ekspertīžu birojs: Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009 (R) Latgales ekspertu nodaļa: 18.novembra iela 39a, Daugavpils, LV-5403 (D); Liepu iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316; Kr.Valdemāra iela 20, Rēzekne, LV-460, Bērzpils iela 20, Balvi, LV-4501 Kurzemes ekspertu nodaļa: Bāriņu iela 3, Liepāja, LV-3401 (L); Jelgavas iela 9, Saldus, Saldus novads, LV-3801; Kuldīgas iela 4, Ventspils, LV-3601; Akmeņu iela 5, Talsi, LV-3201 Vidzemes ekspertu nodaļa: Dārza iela 2a, Valmiera, LV-4201 (V); Gaitnieku iela 2a, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401; Pils iela 17, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301; Cēsu iela 28, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001; Piebalgas iela 89, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Zemgales ekspertu nodaļa: Pētera iela 5, Jelgava, LV-3001; Brīvības laukums 19, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; Brīvības iela 122, Jēkabpils, LV-5201; Bērzu iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; Muldavas iela 14, Dobele, Dobeles novads, LV-3701; Zaļā iela 12, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 Rīgas ekspertu nodaļa: Stabu iela 86, Rīga, LV-1009; Noliktavas iela 10a, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160; Rīgas iela 20, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112; Miera iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150; Zemgales iela 26a, Olaine, Olaines novads, LV-2114 67208662

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: DNS genotipa noteikšana cilvēka bioloģiskajā materiālā; narkotisko un psihotropo vielu noteikšana dažādos objektos; spirta un alkoholisko dzērienu izpēte; naftas produktu izpēte; daktiloskopiskā identifikācija un papillārlīniju pēdu vizualizēšana; dokumentu tehniskā izpēte; rokrakstu un parakstu izpēte; informācijas tehnoloģiju izpēte; šaujamieroču un munīcijas diagnostiskā izpēte
Akreditācijas sfēra_elastīgā
2020-12-16
I-338 SIA "V & V VentMet laboratorija" Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601 Atrašanās vietas adreses: Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601; Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084 63624528

Nereglamentētā sfēra:

ultraskaņas pārbaudes iekārtas

Reglamentētā sfēra:

manometru, alkometru nacionālā pirmreizējā un atkārtotā verificēšana; šķidruma mērsistēmu (izņemot ūdeni), siltumenerģijas skaitītāju, atsvaru, neautomātisko svaru, mērstieņu un mērlenšu ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs, metru un lineālu, mērlentu, ūdens patēriņa skaitītāju, sfigmomanometru, gāzes patēriņa skaitītāju un korektoru, automātisko svaru atsevišķu preču svēršanai, automātisko gravimetrisko iepildes svaru, automātisko pārtrauktas darbības summējošo svaru, automātisko nepārtrauktas darbības summējošo svaru atkārtotā verificēšana; ūdens patēriņa skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju, gāzes patēriņa skaitītāju, gāzes tilpuma korektoru, šķidruma mērsistēmu (izņemot ūdeni), automātisko svaru atsevišķu preču svēršanai, automātisko gravimetrisko iepildes svaru, automātisko pārtrauktas darbības summējošo svaru, automātisko nepārtrauktas darbības summējošo svaru atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis), materiālo mēru atbilstība, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F1 modulis); neautomātisko svaru atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis); atbilstība, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F1 modulis), atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis); degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu, bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās pārbaudes
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2020-02-23
I-339 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" Juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, Latvija Inspicēšanas vietas: Kr.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, Latvija; Sakņu iela 16/18, Daugavpils, LV-5401, Latvija; Klaipēdas iela 92, Liepāja, LV-3416, Latvija; Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, Latvija; Miera iela 35,Talsi, Talsu novads, LV-3201, Latvija 67362988

Reglamentētā sfēra:

strāvmaiņu, spriegummaiņu pirmreizējā un atkārtotā verificēšana; elektroenerģijas skaitītāju, koka un metāla metru, mērlineālu, automātisko svaru, neautomātisko svaru, mērstieņu, mērlenšu, taksometru skaitītāju, šķidruma mērsistēmu (izņemot ūdeni) atkārtotā verificēšana; neautomātisko svaru atbilstība tipam pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis); atbilstība, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F1 modulis), atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis), šķidruma mērsistēmu (izņemot ūdeni) atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis) (A tips) manometru, autotransporta līdzekļu ātruma kontroles mērierīču, alkometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana; siltumenerģijas skaitītāju, ūdens patēriņa skaitītāju, autotransporta izplūdes gāzes analizatoru, sfigmomanometru, atsvaru, atkārtotā verificēšana (C tips)
Akreditācijas sfēra_A tips
Akreditācijas sfēra_ C tips
2020-07-08
I-340 SIA "RoLa" inspicēšanas laboratorija Ventspils iela 63B, Rīga, LV-1046 67617093

Reglamentētā sfēra:

sfigmomanometru, manometru un neautomātisko svaru atkārtotā verificēšana, medicīnas ierīču tehniskā uzraudzība (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes), radiodiagnostiskajās un radioterapeitiskajās ierīču funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana un elektrodrošības pārbaude, radiodiagnostiskajās un radioterapeitiskajās manipulācijās lietojamo radioloģisko ierīču tehnisko parametru novērtēšana, rentgeniekārtu darba zonas monitorings
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2020-08-16
T-341 Rīgas Tehniskās universitātes Ceļu būvmateriālu laboratorija Juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658; Laboratorijas atrašanās vietas adrese: Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048 29213467

Nereglamentētā sfēra:

ceļu būvmateriālu fizikālā un mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2020-11-07
I-343 SIA "OROLS Laboratorija" Lubānas iela 41, Rīga, LV-1073 67812195

Reglamentētā sfēra:

aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana; siltumenerģijas skaitītāju atkārtotā verificēšana
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2021-01-28
I-344 SIA "SISTEMSERVISS" Verificēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Anniņmuižas iela 20-91, Rīga, LV-1029; Atrašanās vietas: Maskavas iela 116, Rīga, LV-1003, Latvija; Mendeļejeva iela 8, Daugavpils, LV-5410, Latvija; Talsu iela 65, Ventspils, LV-3601, Latvija 67213617

Reglamentētā sfēra:

A tips - aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana, tipa atbilstības deklarācija, kas pamatota ar produkta verifikāciju - F modulis; C tips - manometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana, siltumenerģijas skaitītāju un gāzes patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana
Akreditācijas sfēra_A tips
Akreditācias sfēra_C tips
2020-08-04
I-346 AS "Sadales tīkls" Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Metroloģijas laboratorija Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 67729510

Reglamentētā sfēra:

strāvmaiņu un spriegummaiņu pirmreizējā un atkārtotā verificēšana
Akreditācijas sfēra
2021-04-20
I-347 SIA "Tilpums" Inspekcija Biksēres ielā 2, Rīga, LV-1073, Latvija 67112026

Reglamentētā sfēra:

šķidrumu mērsistēmas (izņemot ūdeni) atkārtotā verificēšana
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2020-09-20
T-349 SIA "Tehniskais centrs" Testēšanas laboratorija Dzirnavu iela 157-2, Rīga, LV-1050 67614298

Nereglamentētā sfēra:

mašīnbūves, enerģētikas un celtniecības nozares metāla izstrādājumu, cauruļvadu, rezervuāru, metināto savienojumu nesagraujošā testēšana ar ultraskaņas, magnētisko daļiņu, penetrācijas, vizuālo mērījumu metodēm, un tērauda izstrādājumu biezuma mērījumi ar ultraskaņas metodi
Akreditācujas sfēra
2021-12-04
I-350 SIA "Domenikss" Tahogrāfu inspicēšanas nodaļa Krasta iela 34, Rīga, LV-1003 67099880

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2021-03-09
T-352 Ceļu būves firmas SIA "Binders" Ceļu būvmateriālu laboratorija Atrašanās vieta: Vangažu ABR, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141; Daugavpils ABR, Dunduru iela 7u, Daugavpils, LV-5404; Juridiskā adrese: Smilšu iela 10-104, Rīga, LV-1050 67995515

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: bituminēto maisījumu, minerālmateriālu un bitumena fizikālā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana; bituminēto maisījumu, minerālmateriālu un bitumena paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2020-11-04
S1-355 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BUREAU VERITAS LATVIA” Produktu sertifikācijas institūcija Duntes iela 17A, Rīga, LV-1005 67323246

Nereglamentētā sfēra:

būvizstrādājumi - betons; metināšanas ražotnes; ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti

Reglamentētā sfēra:

lifti, rezervuāri, spiedieniekārtas un to kompleksi, būvizstrādājumi - bituminētie maisījumi, ceļu virsmas apstrāde, minerālmateriāli, ielu un ceļu aprīkojums, siltumizolācijas materiāli, konstrukciju tērauds, metāla konstrukcijas, alumīnija un alumīnija sakausējumu konstrukcijas, betons un betona izstrādājumi, brīvi stāvoši dūmeņi
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2021-04-20
M-358 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" laboratorija Laboratoriju atrašanās vietas: Linezera iela 3, Rīga, LV-1006 67014500

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra – no cilvēka iegūta materiāla bakterioloģiskā, imūnķīmiskā, imunoloģiskā, molekulāri bioloģiskā, virusoloģiskā, klīniski ķīmiskā, hematoloģiskā, koaguloģiskā, parazitoloģiskā, imūnhematoloģiskā, klīniskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra_elastīgā
2017-05-27
K-360 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Kalibrēšanas laboratorija Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 67808973

Nereglamentētā sfēra:

neautomātisko svaru, stikla un elektronisko termometru, virzuļdarbināmo dozētājierīču – virzuļpipešu kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2022-02-23
T-362 Valsts tiesu ekspertīžu birojs Upes iela 1a, Rīga, LV-1013 67374010

Nereglamentētā sfēra:

rokraksta/paraksta identificēšana; dokumentu tehniskā izpēte; dokumentu materiālu izpēte; informācijas tehnoloģiju izpēte; pirkstu pēdu vizualizēšana un identificēšana; tekstilšķiedru vizuāla un fizikāla izpēte; stikla izpēte; krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte; speciālo ķīmisko vielu noteikšana; degošu šķidrumu un to atlikumu noteikšana; šāviena pēdu izpētе; elementu sastāva noteikšana; augu ekstraktvielu noteikšana; augsnes izpēte; reljefo identifikācijas zīmju vizuāla, ķīmiska un fizikāla izpēte; ceļu satiksmes negadījumu izpēte; tahogrāfa datu izpēteaugsnes izpēte; reljefo identifikācijas zīmju vizuāla, ķīmiska un fizikāla izpēte; ceļu satiksmes negadījumu izpēte; tahogrāfa datu izpēte
Akreditacijas sfera
2022-06-19
S3-364 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik" Personāla sertifikācijas centrs Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005 67370391

Nereglamentētā sfēra:

metinātāju, lodētāju un lodēšanas operatoru, metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā, personāla (metinātāji, lodētāji un lodēšanas operatori), kurš veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu, sertificēšana
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2021-08-09
M-365 SIA "E. Gulbja laboratorija" JJuridiskā adrese: Brīvības bulvāris 366, Rīga, LV-1006 (Alfa) Filiāles: Linezera iela 6, Rīga, LV-1006 (L); O.Kalpaka iela 27, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 (G); Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 (S); Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 (TOS); Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 (K); 18.novembra iela 19, LV - 5401, Daugavpils (D); Paraugu pieņemšanas punkti: Zemitāna laukums 1, Rīga, LV-1006; Skolas iela 5, Rīga, LV-1010; Stirnu iela 8, Rīga, LV-1082; Sadovņikova iela 20, Rīga, LV-1003; Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011; Raiņa bulv. 27, Rīga, LV-1050; Baložu iela 28, Rīga, LV-1048; Dzirnavu iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913; Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008; Sofijas iela 2, Ventspils, LV-3601; Republikas iela 16, Liepāja, LV-3401; Gaujas iela 11, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164; Brīvības iela 11a, Dobele, LV-3701; Klostera iela 3, Limbaži, LV-4001; Avotu iela 2, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456; Lielā iela 9c, Saldus, Saldus novads, LV-3801; V.Ruģēna iela 4, Talsi, Talsu novads, LV-3201; Saules iela 37, Daugavpils, LV-5401; Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, LV-4601; Atpūtas iela 3, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163; Gaujas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; Slimnīcas iela 8, Bauska, Bauskas novads, LV-3901; Grebenščikova iela 1, Rīga, LV-1027; Liepājas iela 34, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Draudzības aleja 9, Jēkabpils, LV-5201; Rīgas iela 13, Valmiera, LV-4201; Mātera iela 29, Jelgava, LV-3001; Raiņa iela 13, Valka, LV-4701; Rīgas iela 37/39, Liepāja, LV-3401; Brīvības iela 62, Balvi, LV-4501; Anniņmuižas bulvāris 88, Rīga, LV-1069; Daugavas iela 27, Mārupe, LV-2167; Brīvības iela 68, Rīga, LV-1011; Brīvības gatve 366, Rīga, LV-1006. Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046; Nākotnes iela1, Ķekava, LV-2123; Rīgas iela 3,Madona, LV-4801 67543877

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: no cilvēka iegūta bioloģiskā materiāla imūnķīmiskā, klīniski ķīmiskā, hematoloģiskā, imūnhematoloģiskā, koaguloģiskā, molekulāri bioloģiskā, mikrobioloģiskā, citoloģiskā, citoģenētiskā, klīniskā testēšana
Akreditācijas sfēra_elastīgā
2022-08-27
T-368 SIA "Krustpils" materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Rīgas iela 33, Jēkabpils, LV - 5202, Latvija. Atrašanās vieta: „Ceļinieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222 29721842

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: bituminēto maisījumu, minerālmateriālu un grunts fizikālā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2022-04-27
I-369 SIA "Jēkabpils ūdens" Ūdens patēriņa skaitītāju inspekcija Jurid.: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201; Atr.adr.: Kārklu iela 6, Jēkabpils, LV-5201 65233667

Reglamentētā sfēra:

ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana
Akreditācijas sfēra
2022-06-25
T-370 SIA "Vides impulss" Vides piesārņojuma kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Maskavas iela 250/10-90, Rīga, LV-1063, Latvija Atrašanās vieta: Maskavas iela 322b, Rīga, LV-1063, Latvija 29178204

Nereglamentētā sfēra:

izmešu un darba zonas gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana, gāzu plūsmas fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2022-01-04
S1-372 SIA "Baltijas sertifikācijas centrs" Jur. Adrese - A.Čaka iela 87, Rīga, LV-1011 28383132

Nereglamentētā sfēra:

dzelzceļa ritošais sastāvs (piepilsētas līdzstrāvas un maiņstrāvas elektrovilcieni, dīzeļvilcieni, dīzeļlokomotīves un elektrolokomotīves, pasažieru vagoni), dzelzceļa ritošā sastāva kalpošanas termiņa pagarināšana, dzelzceļa ritošā sastāva komponentes (viengabalvelmējuma riteņi, asis dzelzceļu ritošajam sastāvam, vagona ratiņu sanu rāmji, vagona ratiņu virsatsperu sijas, lietie riteņu centri, lokomotīvju asis pēc gala apstrādes, kravas dīzeļlokomotīvju, dīzeļvilcienu un elektrolokomotīvju velmētie disku riteņu centri pirms gala apstrādes, pasažieru dīzeļlokomotīvju velmētie riteņu centri pirms gala apstrādes)

Reglamentētā sfēra:

Eiropas parastā un ātrgaitas dzelzceļa sistēmas ritošais sastāvs, cisternas 3-9 klases vielu pārvadāšanai
Akreditācijas sfēra - nereglamentētā
Akreditācijas sfēra - reglamentētā
2018-03-03
S3-376 Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 6B-105, Rīga, LV-1048 Faktiskā adrese: Meža iela 1, korpuss 1, Rīga, LV-1048 67037928

Reglamentētā sfēra:

ģeodēzisko darbu, zemes ierīcības darbu un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanas speciālistu sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2022-05-30
T-380 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI" Ceļu būvmateriālu laboratorija "Burzava" Juridiskā adrese: Meža iela 1, Rēzekne, LV-4601 Atrašanās vietas adrese: ABR „Burzava”, c.Djogi, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604 64635070

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu paraugu ņemšana un fizikālā testēšana, minerālo materiālu mehāniskā un fizikālā testēšana, ceļa segas konstruktīvo slāņu mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-02-12
I-382 SIA „Bureau Veritas Latvia” Inspekcijas institūcija Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005 67323246

Reglamentētā sfēra:

lifti, spiedieniekārtu kompleksi, katliekārtas, kravas celtņi, cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji, bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri, eskalatori un konveijeri, trošu ceļi cilvēku pārvadāšanai, pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskata inspicēšana, apsardzes vadības centru inspicēšana
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2022-06-19
M-383 VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Klīniskās imunoloģijas centrs Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 67069459

Nereglamentētā sfēra:

cilvēka klīniskā materiāla imunoloģiskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2017-04-21 Ar LATAK 2017. gada 21. aprīļa lēmumu Nr. 110/2017 atcelt institūcijas M-383 akreditācija visā sfērā, tostarp cilvēka klīniskā materiāla imunoloģiskās izmeklēšanas jomā (nereglamentētā sfēra) no 2017. gada 21. aprīļa.
S3-386 Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs Torņa iela 11, Rīga, LV-1050 67221923

Reglamentētā sfēra:

arhitektu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Reglamentētā sfēra
2022-10-09
T-387 SIA "Aizputes ceļinieks" ceļu būvmateriālu laboratorija Juridiskā adrese: Kalvenes iela 73, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, Latvija Atrašanās vieta: "Piķīši", Medzes pagasts, Grobiņas novads, LV-3461, Latvija 63490368

Nereglamentētā sfēra:

minerālmateriālu un bituminēto maisījumu fizikālā un mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2018-05-22
S1-390 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SGS Latvija Ltd.” Sertifikācijas institūcija Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045 67326163

Nereglamentētā sfēra:

benzīns, dīzeļdegviela, mežu apsaimniekošanas sertifikācija

Reglamentētā sfēra:

benzīns, dīzeļdegviela un biodegviela
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2019-01-22
T-391 Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība Kokmateriālu testēšanas laboratorija Dzērbenes iela 27-219, Rīga, LV-1006 29253911

Nereglamentētā sfēra:

cietās biodegvielas paraugu ņemšana un sagatavošana, cietā biodegvielas mitruma un pelnu satura noteikšana

Reglamentētā sfēra:

apaļo kokmateriālu uzmērīšana
Akreditācijas sfēra
2018-06-02
T-392 SIA "Baltijas testēšanas centrs" Izmēģinājumu centrs Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039 67801726

Nereglamentētā sfēra:

dzelzceļa ritošā sastāva masas un gabarītu mērīšana; ekipāžas daļu, virsbūvju, riteņpāru un asu testēšana; vilces un enerģētisko rādītāju mērīšana; dinamikas parametru mērīšana; spriegumu un spēku dzelzceļa sliedēs mērīšana, trokšņa mērīšana, apgaismojuma mērīšana

Reglamentētā sfēra:

dzelzceļa ritošā sastāva gabarītu mērīšana; vibrāciju mērīšana; ratiņu rāmju nogurumizturības stendu izmēģinājumi
Akreditācijas sfēra
2019-03-05
T-393 SIA "Ceļu eksperts" testēšanas un mērījumu laboratorija "Asfaltnieki", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 67255696

Nereglamentētā sfēra:

minerālmateriālu, bitumena un bituminēto maisījumu paraugu ņemšana, minerālmateriālu un bituminēto maisījumu fizikālā un mehāniskā testēšana; grunts un nesaistīto ceļa konstruktīvo slāņu nestspējas testēšana
Akreditācijas sfēra
2018-04-09
T-394 Zāļu valsts aģentūras Zāļu ekspertīzes laboratorija Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003 67078424

Nereglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: zāļu, farmaceitisko aktīvo vielu un palīgvielu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; attīrītā ūdens fizikālā testēšana (1.pielikums) elastīgā sfēra: zāļu, farmaceitisko aktīvo vielu un palīgvielu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana (2.pielikums)
Akreditācijas sfēra fiksētā - 1.pielikums
Akreditācijas sfēra elastīgā - 2.pielikums
2018-06-16
I-395 SIA "REVICOM" Juridiskā adrese: "Cīruļputeņi", Mārupes nov., LV-2167; Biroja adrese: Mārupes iela 4-52, Rīga, LV-1002 29234788

Reglamentētā sfēra:

izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatu auditēšana; nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšana
Akreditācijas sfēra
2018-03-27
T-396 Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūras "Meža pētīšanas stacija" Meža sēklu kontroles laboratorija Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads, LV-4860 64826442

Nereglamentētā sfēra:

meža koku un krūmu sēklu bioloģiskā un bioķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra - reglamentētā
2018-10-02
T-397 SIA "LEITC" Āzenes iela 12-4, Rīga, LV-1048 22001023

Nereglamentētā sfēra:

elektromagnētiskās saderības (EMS) testēšana un radiospektra mērījumi
Akreditācijas sfēra
2018-05-12
I-398 SIA "LUX" Inspekcija Juridiskā adrese: Aveņu iela 44, Jelgava, LV-3001; Inspicēšanas vietas: Aveņu iela 44, Jelgava, LV-3001; Lietuvas šoseja 3b, Jelgava, LV-3001; Maskavas iela 446, Rīga, LV-1063; Maskavas iela 448, Rīga, LV-1063; Maskavas iela 449, Rīga, LV-1063; Uriekstes iela 3, Rīga, LV-1005; „Ceļinieki”, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 22303078

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2018-02-26
T-399 SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Vides izpētes laboratorija Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010 67245411

Nereglamentētā sfēra:

gaisa kvalitātes testēšana, augsnes un atkritumu paraugu ņemšana

Reglamentētā sfēra:

vides trokšņa testēšana un aprēķināšana, darba vides trokšņa testēšana un aprēķināšana, skaņas jaudas testēšana, gaisa olfaktometriskā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2018-06-12
I-400 SIA "KJ Serviss" Zemitāna iela 2B, Rīga, LV-1012 67313203

Reglamentētā sfēra:

alkometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana
Akreditācijs sfēra_reglamentētā
2018-07-25
T-401 AS "Ventspils Grain Terminal" Paraugu analītiskā laboratorija Dzintaru iela 15, Ventspils, LV-3602, Latvija 63668803

Nereglamentētā sfēra:

graudu un eļļas augu sēklu paraugu ņemšana un fizikālā, fizikāli ķīmiskā un bioloģiskā testēšana; lietus notekūdeņu paraugu ņemšana un fizikālā testēšana; atmosfēras gaisa un darba vides gaisa fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2019-04-15
S2-402 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Certi W Baltic" Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 149-602, Rīga, LV-1013 Atrašanās vietas: 129 C, Via Romeo Rodriguez Pereira, 00136 Roma – Italy; VIA Franz Kafka 42122 Reggio nell’Emilia – Italy; Oborishte ul. 93, Sofia, 1505, Bulgaria; 1-9, Rruga "Shyqyri Brari", pallati "Amfora”, 1010 Tirana – Albania 29726211

Nereglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008), LVS EN ISO 9001:2015, LVS EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004), LVS EN ISO 14001:2015, LVS OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18001:2007), LVS ISO/IEC 27001:2013, LVS EN ISO 22000:2006, LVS EN ISO 13485:2012 (ISO 13485:2003); LVS EN ISO 13485:2016, LVS EN ISO 50001:2012 (ISO 50001:2011) standartu prasībām

Reglamentētā sfēra:

kompetento institūciju sertificēšana darba aizsardzības jomā
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2018-06-13
S1-403 SIA "V&V VentMet laboratorija" Sertifikācijas birojs Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601 63624528

Reglamentētā sfēra:

ūdens patēriņa skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju ES tipa pārbaude (B modulis)
Akreditācijas sfēra
2018-12-11
T-404 A/s "Balticovo" mikrobioloģijas laboratorija A/S "Balticovo", Administratīvā ēka, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 63943857

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu, dzīvnieku barības, putnu fekāliju, olu čaumalu un ražošanas sākumstadijas vides paraugu mikrobioloģiskā testēšana, olu produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2018-08-22
S1-405 Tehnisko ekspertu SIA "TUV Nord Baltik" Metināšanas birojs Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005 29267763

Nereglamentētā sfēra:

metināšanas ražotnes, metināšanas procesu un lodēšanas procesu sertifikācija

Reglamentētā sfēra:

spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgās savienošanas (metināšanas un lodēšanas) procedūru apstiprināšana; tērauda un alumīnija konstrukcijas; brīvi stāvoši dūmeņi
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2018-12-11
I-406 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SGS Latvija Ltd." Inspicēšanas institūcija Juridiskā adrese:Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045; Institūciju atrašanās vietas: Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045; Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602; Atslēdznieku iela 29, Liepāja, LV-3401 67326163

Nereglamentētā sfēra:

naftas produkti, graudi un lopbarība, eļļas, sēklas, beramās kravas (minerālmēsli, ogles, cietais biokurināmais)
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
2019-06-26
I-409 SIA "Baltijas testēšanas centrs" Inspekcija Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039 67801726

Nereglamentētā sfēra:

ritošais sastāvs

Reglamentētā sfēra:

transportējamās spiediena iekārtas, cisternas kā A tipa inspekcijas institūcija; ritošais sastāvs kā C tipa inspekcijas institūcija
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_A tipa
Akreditācijas sfēra_C tipa
2018-09-22
I-410 SIA "BalticRailTest" BRT Inspekcija Kalsnavas iela 1-6, Rīga, LV-1035, Latvija 67131032

Reglamentētā sfēra:

cisternas bīstamo kravu pārvadāšanai ar autotransportu un pa dzelzceļu, transportējamās spiedieniekārtas
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2019-02-25
I-412 SIA "DLL SERVISS" Inspicēšanas institūcija Aviācijas iela 10, Jelgava, LV-3002 63081300

Reglamentētā sfēra:

benzīna tvaiku II pakāpes uztveršanas sistēma
Reglamentētā sfēra
2019-05-05
M-413 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NACIONĀLAIS MEDICĪNAS SERVISS-LABORATORIJA” Juridiskā adrese: Biķernieku iela 25A, Rīga, LV-1039 Laboratoriju atrašanās vietas: Biķernieku iela 25A, Rīga, LV-1039 (B); Miera iela 45, Rīga, LV-1013 (M); Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 (S); Cietokšņa iela 15-2, Daugavpils, LV-5401 (C); Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414 (L) Paraugu ņemšanas punkti: Skolas iela 22, Rīga, LV-1010; Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121; Krišjāņa Valdemāra iela 13, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Rūpniecības iela 8, Liepas pag., Priekuļu nov., LV-4128; Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160; Raiņa iela 18, Jelgava, LV-3001; Raudas iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Valkas iela 3, Daugavpils, LV-5417; Kārļa Zāles laukums 2, Liepāja, LV-3401; Mārupes iela 1A, Rīga, LV-1002; Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164; Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729; Cietokšņa iela 44, Daugavpils, LV-5401; Maskavas iela 122/128, Rīga, LV-1003; Saules iela 19, Ventspils, LV-3601; Saules iela 4A, Madona, Madonas nov., LV-4801; Brīvības iela 11A, Dobele, Dobeles nov., LV-3701; Dubultu prospekts 19, Jūrmala, LV-2015; Mālkalnes prospekts 38A, Ogre, Ogres nov., LV-5001; Raiņa iela 5A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 67436703

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: no cilvēka iegūta materiāla imunoloģiskā, hematoloģiskā, klīniski ķīmiskā, imūnhematoloģiskā, koaguloģiskā, molekulāri bioloģiskā, citoloģiskā, klīniskā un mikrobioloģiskā izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2019-08-26
I-418 SIA "VALPRO" Inspekcijas dienests Linarda Laicena iela 2, Valmiera, LV-4201 64207240

Nereglamentētā sfēra:

transportējamās spiedieniekārtas

Reglamentētā sfēra:

transportējamās spiedieniekārtas
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2019-04-13
S3-420 SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" Sertificēšanas birojs Juridiskā adrese: Saules iela 13, Madona, Madonas novads, LV-4801; Faktiskā adrese:Blaumaņa iela 5A-5, Rīga, LV-1011 67287130

Reglamentētā sfēra:

zemes ierīcības darbu, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu, ģeodēzisko darbu veicēju sertificēšana; neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā sertificēšana; kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana
Akreditācijas sfēra - reglamentētā
2019-06-02
T-421 SIA "R&S TET" laboratorija Juridiskā adrese:Ganību dambis 17a, k.3, Rīga, LV-1045 Atrašanās vieta: Rūpniecības iela 52, Rīga, LV-1045 22007444

Nereglamentētā sfēra:

darba vides fizikālā testēšana un izmešu fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

darba vides gaisa un izmešu fizikāli ķīmiskā testēšana, vibrācijas un trokšņu mērīšana
Akreditācijas sfēra
2019-04-23
S1-422 SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" Sertificēšanas centrs Kr.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 67378165

Reglamentētā sfēra:

elektriskās un elektroniskās iekārtas
Akreditācijas sfēra
2019-10-16
I-423 SIA "INLAB" Laboratorija Meža iela 4, Rīga, LV-1048 66116555; 28645645

Nereglamentētā sfēra:

medicīnas ierīces (elektrodrošības pārbaudes)

Reglamentētā sfēra:

medicīnas ierīču tehniskā uzraudzība (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes); sfigmomanometru, manometru un neautomātisko svaru atkārtotā verificēšana; radioloģisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana un elektrodrošības pārbaudes; radiodiagnostiskajās un radioterapeitiskajās manipulācijās lietojamo radioloģisko ierīču tehnisko parametru novērtēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2019-10-08
S2-424 SIA "Bureau Veritas Latvia" Sertifikācijas institūcija "Bureau Veritas Certification Latvia" Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005 67323246

Nereglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS ISO/IEC 27001:2013, LVS EN ISO 22000:2006, LVS EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008), LVS EN ISO 9001:2015, LVS EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004), LVS EN ISO 14001:2015, LVS OHSAS 18001:2007; LVS EN ISO 50001:2012; LVS EN ISO 13485:2012 (ISO 13485:2003), LVS EN ISO 13485:2016 standartu prasībām

Reglamentētā sfēra:

kompetento institūciju sertificēšana darba aizsardzības jomā; vides pārvaldības sistēmas ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu sertificēšana; kvalitātes pārvaldības sistēmu sertificēšana saskaņā ar ES regulām 333/2011, 1179/2012 un 715/2013
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2019-06-12
S3-427 Latvijas Nekustamo Īpašumu Darījumu Asociācijas LANĪDA Sertifikācijas birojs Elizabetes iela 19-7, Rīga, LV-1010 67332034

Nereglamentētā sfēra:

nekustamā īpašuma aģenta asistenta un nekustamā īpašuma aģenta sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2019-10-05
T-428 SIA "Eden Springs Latvia" mikrobioloģijas laboratorija Rīgas gatve 8-2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 80008181

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens paraugu ņemšana un mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2019-11-04
I-429 SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" Ķīmiski tehniskā un mērījumu laboratorija Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1057; Atrašanās vieta:Krustpils iela 24, Rīga, LV-5404 67238158

Reglamentētā sfēra:

dzelzceļa cisternu 3.-9.klases vielu pārvadāšanai inspicēšana; dzelzceļa ritošā sastāva atjaunošanas remonta ar kalpošanas laika pagarināšanu atbilstības vērtēšana; manometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2019-08-31
K-430 SIA "REGARDES" Aizsardzības un glābšanas līdzekļu, vides kontroles ierīču Tehniskais centrs Valmieras iela 31, Rīga, LV-1009 67316287

Nereglamentētā sfēra:

gāzu sprādzienbīstamības noteikšanas ierīču un alkometru kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2020-10-25
T-432 SIA "Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija" mikrobioloģisko un fizikāli – ķīmisko izmeklējumu laboratorija Juridiskā adrese: Stacijas iela 18-15, Rēzekne, LV-4601 Atrašanās vieta: Zemnieku iela 16a, Rēzekne, LV-4601 26463765

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas un virsmas nomazgājumu mikrobioloģiskā testēšana, ūdens un notekūdeņu fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, peldvietu ūdens mikrobioloģiskā, ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana, notekūdeņu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana, pārtikas mikrobioloģiskā testēšana, dzeramā ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2019-09-18
M-433 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akadēmiskā histoloģijas laboratorija" Juridiskā adrese (atrašanās vieta): Ilūkstes iela 45, Rīga, LV-1073 67136060

Nereglamentētā sfēra:

audu histoloģiskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2020-02-19
M-434 SIA "Centrālā laboratorija" Juridiskā adrese: Šarlotes iela 1B, Rīga, LV-1001 Laboratoriju atrašanās vietas: Šarlotes iela 1b, Rīga, LV-1001; Lielvārdes iela 68, Rīga, LV-1006; Varšavas iela 43a, Daugavpils, LV-5404; Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801; Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002; Zemgales prospekts 15, Jelgava, LV-3001; Vidus iela 1, Alūksne, LV-4301; Rīgas iela 159, Krāslava, LV-5601; 18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601. Paraugu ņemšanas punkti: Juglas iela 2, Rīga, LV-1024; Gaiļezera iela 8, Rīga, LV-1079; A.Saharova iela 16, Rīga, LV-1021; Lāčplēša iela 38, Rīga, LV-1011; Nometņu iela 60, Rīga, LV-1002; Sliežu iela 19, Rīga, LV-1005; Gobas iela 10a, Rīga, LV-1016; Anniņmuižas bulvāris 85, Rīga, LV-1029; Nīcgales iela 5, Rīga, LV-1035; Aveņu iela 26, Daugavpils, LV-5422; Rīgas iela 191, Jēkabpils, LV-5202; Pilskalna iela 6, Sabile, LV-3294; Talsu šoseja 39, Jūrmala, LV-2016; Jūrmalas iela 14, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107; Zaļā iela 44, Līvāni, LV-5316; Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401; Imantas 8.līnija 1k-1, Rīga, LV-1083; Arhitektu iela 12, Daugavpils, LV – 5410, Atbrīvošanas aleja 122, Rēzekne, LV-4601; Dzirnavu iela 1, Iecava, LV-3613; Skolas iela 29, Madona, LV-4801. 67038216

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfērā: no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiskā, klīniskā, klīniski ķīmiskā, koaguloģiskā, imūnhematoloģiskā, imunoloģiskā, citoloģiskā, molekulāri bioloģiskā un mikrobioloģiskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2020-04-06
I-436 SIA "APIKO" Apsaimniekošanas sistēmu audita nodaļa Juridiskā adrese: Silmaču iela 4, Rīga, LV-1012 67338155

Reglamentētā sfēra:

izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatu auditēšana
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2021-06-14
I-437 SIA "Latvijas Tahogrāfu Centrs" Inspekcija Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004 67610281

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2020-05-19
I-438 SIA "RODAU" Inspekcijas institūcija Juridiskā adrese: Jāņa Čakstes prospekts 7A, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Atrašanās vieta: Maskavas iela 444, Rīga, LV-1063 28381509

Reglamentētā sfēra:

lifti, spiedieniekārtu kompleksi, katliekārtas, kravas celtņi, cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji, trošu ceļi cilvēku pārvadāšanai, eskalatori un konveijeri
Reglamentētā sfēra
2020-05-19
S1-439 SIA "BM TRADA Latvija" Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046; Filiāles: Igaunijā – BM Trada Eesti OŰ, (Reg.Nr.11835920), Peterburi tee 46, Tallinn, 11415, Estonia; Lietuvā – UAB BM Trada Lietuva (Reg.Nr.302476271), Neries krantinė 16, Kaunas, LT-48402, Lietuva; Vācijā – BM Trada Deutschland GmbH (Reg.Nr.14312131162), Heilbronner Str. 150, 70191, Stuttgart, Deutschland; Somijā – BM TRADA Suomi Oy (Reg.Nr.2522880-2), Kalevantie 2, 33100 Tampere, Finland 67772135

Nereglamentētā sfēra:

mežu apsaimniekošana; koksnes piegādes ķēdes, BM Trada Latvija A-Mark būvizstrādājumi, koksne un koksnes izstrādājumi, durvis un logi, mēbeles, metināšanas ražotnes

Reglamentētā sfēra:

būvizstrādājumi - masīvu koka konstrukciju būvelementi, līmētas nesošas koka konstrukcijas, masīvkoksnes panelējumu un apšuvumu materiāli, celtniecībā lietojamās koksnes plātnes, koka konstrukcijas, koka grīdas, logi un durvis, siltumizolācijas izstrādājumi ēkām, iekārta ārējā siena, piekaramie griesti, tērauda un alumīniju konstrukcijas, masīvkosnes konstrukciju kokmateriāli ar ķīļtapu savienojumiem; koka ēku komplektu, nesošo koka konstrukciju paneļu, saliekamo moduļu būvkonstrukciju, vieglās kompozītu koksnes siju un kolonnu; krusteniski kārtaini līmētas nesošās masīvkoksnes plātnes ekspluatācijas īpašību noturības pārbaude; Tehniskā novērtējuma institūcija Eiropas novērtējuma dokumentu izstrādei; koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes process, gājēju durvju bloki, rūpniecības, tirdzniecības, garāžu telpu durvis un atveramie logi
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2020-06-07
T-442 SIA "Inspectorate Latvia Ltd" Juridiskā adrese: Dzintaru iela 50, Ventspils, LV-3602 Atrašanās vieta: Dzintaru iela 90, Ventspils, LV-3602 63602691

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra:naftas produktu, ogļu un koksa fizikālā, ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra_elastīgā
2020-12-12
S2-443 SIA "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" TUV Rheinland grupa Sistēmu sertifikācijas institūcija Ieriķu iela 3, korpuss C2, Rīga, LV-1084 67568605

Nereglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008), LVS EN ISO 9001:2015; LVS EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004), LVS EN ISO 14001:2015, LVS OHSAS 18001:2007 un LVS EN ISO 50001:2012 (ISO 50001:2011) standartu prasībām

Reglamentētā sfēra:

vides pārvaldības sistēmas ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu sertificēšana
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2021-03-06
I-445 VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcija Miera iela 25, Rīga, LV-1001 Novērtēšanas vietas: Maskavas iela 448, Rīga, LV-1063; Sēlpils iela 6a, Rīga, LV-1007; "Siljēkas", Sigulda, LV-2150; Zemītes iela 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; Parka iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401; Rūpniecības iela 3, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4300; Robežiela 1, Balvi, Balvu novads, LV-4500 67025708

Nereglamentētā sfēra:

visa veida transportlīdzekļu, izņemot traktortehniku, mopēdus un sniega motociklus, tehniskā kontrole
Akreditacijas sfera - nereglamenteta
2020-12-01
T-447 AS "VentEko" laboratorija (Biroja adrese) Atrašanās vieta: Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 ; Juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601 67913155

Reglamentētā sfēra:

pazemes ūdens paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-12-21
T-449 Patērētāju Preču Ekspertīžu Centra Centrālā Pārtikas Testēšanas Laboratorija Azerbaidžānas Republika Juridiskā adrese: Hagani street 82, Baku, AZ 0102, The Republic of Azerbaijan Atrašanās vieta: H.Aliyev ave.120, Khirdalana, AZ 0102, The Republic of Azerbaijan +994 123494250

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu mikrobioloģiskā, toksikoloģiskā, ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; degvīna un vīna produktu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un toksikoloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2021-04-15
M-450 Valsts asinsdonoru centra Laboratoriju departaments Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007 67408873

Nereglamentētā sfēra:

asins imūnhematoloģiskā, hematoloģiskā, imūnķīmiskā un molekulāri bioloģiskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2021-03-12
S3-453 SIA "TEHNISKAIS CENTRS" Neatkarīgais Personāla Sertificēšanas Centrs (NPSC) Dzirnavu iela 157-2, Rīga, LV-1050 67223827

Nereglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus nereglamentētajā sfērā, sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu patstāvīgo savienošanu, sertificēšana
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2021-03-13
M-454 SIA "Tukuma slimnīca" klīniski - diagnostiskā laboratorija Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63122441

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniska, koaguloģiska, imūnhematoloģiska, imūnķīmiska, klīniski bioķīmiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2021-04-19
T-455 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA" Materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Starta iela 5, Rīga, LV-1026, Latvija Laboratorijas atrašanās vietas: "Ceļdari", Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, Latvija; Jaunceltnes iela 20, Aizkraukle, LV-5101, Latvija 63662229

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu un minerālmateriālu fizikālā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2021-06-14
I-456 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" STC laboratorija Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 64130014

Reglamentētā sfēra:

augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaude; individuālo lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšana; traktortehnikas un/vai tās piekabes; automobiļu piekabes 2. kategorijas pārbūves atbilstības novērtēšana (A tips) aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana (C tips)
Akreditācijas sfēra A tips
Akreditācijas sfēra C tips
2021-04-15
T-457 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" laboratorija Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, Latvija Atrašanās vieta: Linezera iela 3, Rīga, LV-1006, Latvija 67014500

Nereglamentētā sfēra:

notekūdeņu, ūdenskrātuves, dzeramā ūdens virusoloģiskā testēšana, virsmu noskalojumu, medicīnas instrumentu un sterilo materiālu bakterioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2021-05-27
I-459 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību zinātniski-tehniskās firmas „ELKORAS” Metroloģijas nodaļa Juridiskā adrese: Ozolciema iela 16 k-7-7, Rīga, LV-1058 Novērtēšanas vieta: Rāmuļu iela 13, Rīga, LV-1005

Reglamentētā sfēra:

ūdens patēriņa skaitītāju un siltumenerģijas skaitītāju atkārtotā verificēšana
Reglamentētā sfēra
2022-10-27
I-460 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SCANTEST” Juridiskā adrese: Krasta iela 12A, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 Novērtēšanas vietas: Krasta iela 12A, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430; Brīvības iela 148A, Liepāja, LV-3401; Friča Blumbaha iela 9, Talsi, Talsu nov., LV-3201; Apvedceļš 10A, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Planīcas iela 69C, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Eduarda Lācera iela 5, Valmiera, LV-4201; Varoņu iela 51, Valka, Valkas nov., LV-4701; Jupatovkas iela 1B, Rēzekne, LV-4601; Rūpniecības iela 2E, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 Vidzemes šosejas 46.kilometrs, Inčukalna nov., LV-2141 67812906

Nereglamentētā sfēra:

visu veidu transportlīdzekļu, izņemot traktortehniku, mopēdus un sniega motociklus, tehniskā kontrole
Nereglamentētā sfēra
2021-10-07
T-461 SIA "Lemminkainen Latvija" Materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Brīvības iela 52-1, Rīga, LV-1011, Latvija Atrašanās vietas: "Bicītes", Garkalnes novads, LV-1024, Latvija; "Pērtnieki" Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650, Latvija 67801194

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: bituminēto maisījumu un minerālmateriālu paraugu ņemšana un fizikālā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana; bitumena paraugu fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra_elastīgā
2021-06-13
I-462 SIA "Venttests" Juridiskā adrese: Ganību iela 154, Ventspils, LV-3601 Novērtēšanas vietas: Ganību iela 154, Ventspils, LV-3601; Robežu iela 7, Ventspils, LV-3602 63622221

Nereglamentētā sfēra:

visa veida transportlīdzekļu, izņemot traktortehniku, mopēdus un sniega motociklus, tehniskā kontrole
Akreditācijas sfēra_neraglamentēta
2021-12-06
I-463 SIA "AUTESTS" Juridiskā adrese: Austrumu iela 14a, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Biroja atrašanās vieta (PASTS): Antenas iela 2, Rīga, LV-1004 Novērtēšanas vietas: Magoņu iela 25, Cēsis, LV-4101; Kraujas iela 3a, Daugavpils, LV-5401; Lielupes iela 28a, Jūrmala, LV-2015; Indras iela 28a, Krāslava, LV-5601; Austrumu iela 14a, Ogre, LV-5001; Mehanizācijas iela 8a, Limbaži, LV-4001 67627619

Nereglamentētā sfēra:

visa veida transportlīdzekļu, izņemot traktortehniku, mopēdus un sniega motociklus, tehniskā kontrole
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
2021-12-06
T-464 Akciju sabiedrības "GRINDEKS" Vides kontroles laboratorija Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 67083541

Nereglamentētā sfēra:

darba vides fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

darba vides gaisa paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana, darba vides trokšņa mērīšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2021-11-07
T-465 SIA "Miratorg-Belgorod" Veterinārā ražošanas laboratorija, Krievija 2.Zavodskajas iela 17, Stroitel, Jakovļeskas rajons, Belgorodas apg., Krievija Российская Федерация, 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я Заводская, 17 +791 92899268

Nereglamentētā sfēra:

dzīvnieku klīniskā un patoloģiskā materiāla seroloģiskā un molekulāri bioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2021-09-13
I-466 SIA "Auteko & TUV Latvija" Latvijas-Vācijas kopuzņēmums ar TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg uzņēmumu grupu Juridiskā adrese: Antenas iela 2, Rīga, LV-1004, Latvija Novērtēšanas vietas: Antenas iela 2, Rīga; Satiksmes iela 2C, Jelgava; Liepājas šoseja 29C, Dobele; Upmalas iela 2A Bauska; Jaunceltnes iela 5B, Aizkraukle; Saules iela 62, Madona; Brīvības iela 78, Preiļi; Ā.Elksnes iela 2A, Jēkabpils 67627567

Nereglamentētā sfēra:

visa veida transportlīdzekļu, izņemot traktortehniku, mopēdus un sniega motociklus, tehniskā kontrole
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
2021-11-21
S2-471 SIA Sertifikācijas Centrs "Baltsert" Raiņa iela 28, Daugavpils, LV - 5401, Latvija 65422606

Nereglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 22000:2006, LVS EN ISO 22716:2008 standartu prasībām
Akreditācijas sfēra
2022-07-18
I-472 SIA "TEHNISKO EKSPERTU CENTRS" Loču iela 10, Ventspils, LV-3601 29353560

Nereglamentētā sfēra:

kravas celtņi, cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji, publisko atrakciju iekārtas, spiedieniekārtas un to kompleksi, slēpotāju pacēlāji un vilcēji
Akreditācijas sfēra
2022-03-27
I-473 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Metroloģijas laboratorija" Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063 26002004

Reglamentētā sfēra:

taksometru skaitītāju atkārtotā verificēšana
Reglamentētā sfēra
2022-10-27
S3-474 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs" Speciālistu Sertificēšanas Centrs Juridiskā adrese: Stārķu iela 2a, Rīga, LV-1084 Atrašanās vieta: Ozolu iela 2a, Stopiņu novads, Dreiliņi, LV-2130 67885160

Nereglamentētā sfēra:

metinātāju sertificēšana, metināšanas operatoru sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu, sertificēšana; kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana; ģeodēzisko darbu, zemes ierīcības darbu un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanas speciālistu sertificēšana, elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C) sertificēšana
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2022-05-02
S3-475 AS "Inspecta Latvia" Sertificēšanas institūcijas Personu sertificēšanas nodaļa Skanstes iela 54a, Rīga, LV-1013 67607900

Nereglamentētā sfēra:

metālmateriālu metinātāju, metālmateriālu lodētāju un lodēšanas operatoru sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

metālmateriālu metinātāju (t.sk. spiedieniekārtu jomā), metālmateriālu lodētāju un lodēšanas operatoru (t.sk. spiedieniekārtu jomā), elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C), nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertificēšana
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2022-02-26
T-477 SIA "JĒKABPILS DOLOMĪTS" Minerālmateriālu testēšanas laboratorija "Dzīles", Salas pag., Salas nov., LV-5230 26452456

Nereglamentētā sfēra:

minerālmateriālu fizikāli mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2022-07-04
S1-478 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs" Produktu sertificēšanas centrs Juridiskā adrese: Stārķu iela 2A, Rīga, LV-1084 Atrašanās vieta: Ozolu iela 2A, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130 67885160

Nereglamentētā sfēra:

metināšanas ražotnes, metināšanas procesu sertifikācija

Reglamentētā sfēra:

spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgās savienošanas (metināšanas un lodēšanas) procedūru apstiprināšana; tērauda un alumīnija konstrukcijas, brīvi stāvoši dūmeņi
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-12-02
M-481 VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Laboratorija Juridiskā adrese: Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004, Latvija; Laboratoriju atrašanās vietas: Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004; Juglas iela 20, Rīga, LV-1079, Latvija 67064428

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniska, klīniski ķīmiska, imūnķīmiska, imūnhematoloģiska, mikrobioloģiska, molekulāri bioloģiska, citoģenētiska un histoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2018-02-13
T-482 SIA "ACB Betons" Testēšanas un mērījumu laboratorija Juridiskā adrese: Ziepniekkalna 21a, Rīga, LV-1004 Atrašanās adrese: Granīta iela 13, Rīga, LV-1057 29112197

Nereglamentētā sfēra:

minerālmateriālu un grunts fizikālā un mehāniskā testēšana; minerālmateriālu paraugu ņemšana
Nereglamentētā sfēra
2022-10-02
T-484 Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Ekspertīzes un izpētes departaments Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 67536138

Nereglamentētā sfēra:

DNS genotipa noteikšana cilvēka bioloģiskajā materiālā; psihoaktīvo vielu identificēšana cilvēka bioloģiskajā materiālā un lietiskajos pierādījumos; ķīmisko elementu (no Ca līdz U) noteikšana bioloģiskajos objektos un šķidrumos
Nereglamentētā sfēra
2022-11-20
T-485 Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA „DG TERMINĀLS” Laboratorija Pulvera iela 33, Liepāja, LV-3405 25608465

Nereglamentētā sfēra:

naftas produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana, naftas produktu paraugu ņemšana
Nereglamentētā sfēra
2022-11-12
S3-486 SIA "Bureau Veritas Latvia" Personu sertificēšanas nodaļa Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija 6723246

Nereglamentētā sfēra:

metinātāju, lodētāju un lodēšanas operatoru, metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu, sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-11-13
GH-488 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BUREAU VERITAS LATVIA” Verifikācijas institūcija Juridiskā adrese: Duntes iela 17A, Rīga, LV-1005 Verifikācijas darbības veikšanas vietas: Duntes iela 17A, Rīga, LV-1005 Ukmerges gatve 369a, Vilnius, LT-12143 67323246

Reglamentētā sfēra:

siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikācija
Reglamentētā sfēra
2022-11-14
I-489 SIA "Rohe Latvijā" Inspicēšanas institūcija Krasta iela 103, Rīga, LV-1019 67725890

Reglamentētā sfēra:

benzīna tvaiku II pakāpes uztveršanas sistēmas
Akreditācijas sfēra
2018-10-05
GH-490 AS „Inspecta Latvia” Sertificēšanas institūcijas SEG emisiju verifikācijas nodaļa Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 67607900

Reglamentētā sfēra:

Siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un verifikācija
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2017-12-19
T-491 Azerbaidžānas Republikas valsts muitas ekspertīzes Centrālā pārvalde Азербайджанская Республика, AZ1023, г.Баку, Сальянское шоссе 14км, терминал Ипек Йолу (99412) 5652283

Nereglamentētā sfēra:

Pārtikas produktu mikrobioloģiskā un ķīmiskā testēšana; dzīvnieku barības mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2018-11-11
T-492 Nahčivanas Autonomās Republikas Ekonomikas ministrijas SIA „Patērētāju preču ekspertīzes centrs” Centrālā Pārtikas Kontroles Laboratorija AZ 7003, г. Нахчыван, пр. Г.Алиева 6, Нахчыванская Автономная Республика, Республика Азербайджан +994365451282

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un toksikoloģiskā testēšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2018-01-27
M-493 SIA "GENERA" Rātsupītes iela 1, k-1, Rīga, Latvija, LV-1067 26461294

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla molekulāri bioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2018-03-06
T-494 VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" Kvalitātes departamenta Vides trokšņa laboratorija Lidosta "Riga" 10/1, Mārupes novads, Latvija, LV-1053 67060435

Reglamentētā sfēra:

vides trokšņa mērīšana
Akreditācijas sfēra
2018-06-04
S3-496 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PSI "Sertifikācija" Juridiskā adrese: Kapseļu iela 14-4, Rīga, LV-1046 Atrašanās vieta: Jūrkalnes iela 6, Rīga, LV-1046 67807090

Nereglamentētā sfēra:

notekūdeņu, dzeramā ūdens, grunts, gaisa, virsūdens paraugu ņemšanas speciālistu sertificēšana; vides piesārņojuma ekspresanalīžu veikšanas speciālistu sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
2017-12-19
M-497 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" laboratorija Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, LV-5201 65237830

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla imūnhematoloģiska, klīniski ķīmiska un hematoloģiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2018-09-17
I-498 SIA "LBRA" Inspekcija Juridiskā adrese: Citadeles iela 1a, Rīga, LV-1010, Latvija; Atrašanās vieta: Citadeles iela 2, Rīga, LV-1010, Latvija 29873933

Reglamentētā sfēra:

pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskati, uzņēmuma energoaudits
Akreditācijas sfēra_reglamentātā
2018-04-06
S1-499 SIA "International Center for Quality Certification - ICQC" Skolas iela 63-19, Jūrmala, Latvija, LV-2016 27168371

Reglamentētā sfēra:

mašīnas, elektriskās un elektroniskās iekārtas, sprādzienbīstamā vidē lietojamās iekārtas un aizsargsistēmas
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2018-05-06
T-502 SIA "NDT WELDING" Nesagraujošās testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Vidzemes aleja 6-27, Rīga, LV-1024; Laboratorijas atrašanās vietas adrese: Strazdumuižas iela 80-309, Rīga, LV-1024 29410027

Nereglamentētā sfēra:

mašīnbūves, enerģētikas un transporta nozares objektu (t.sk. celšanas iekārtu, katliekārtu, spiedieniekārtu kompleksu, bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru, cisternu, maģistrālo cauruļvadu), metālizstrādājumu un metālkonstrukciju šuvju, kas savienotas ar kausēšanas paņēmienu un metināto savienojumu nesagraujošā testēšana ar vizuālālās, penetrācijas, ultraskaņas un magnētisko daļiņu metodēm
Akreditācijas sfēra
2018-06-10
M-505 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Diagnostikas centrs Juridiskā adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, Latvija; Laboratoriju atrašanās vietas adreses: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, Latvija; Liepu iela 33b, Rēzekne, LV-4601, Latvija 67620526

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2018-06-09
T-506 SIA "L-Ekspresis" Nesagraujošās kontroles laboratorija Kalna iela 68a, Rīga, LV-1003, Latvija 67897650

Nereglamentētā sfēra:

dzelzceļa vagonu riteņpāru nesagraujošā kontrole ar ultraskaņas metodi; dzelzceļa vagonu un riteņpāru, bukšu mezglu detaļu, autosakabes ierīču detaļu, bremžu sviru pārvadu detaļu un kravas vagonu riteņu lējumu detaļu nesagraujošā kontrole ar magnētisko daļiņu (pulvermagnētisko) metodi; kravas vagonu riteņu lējumu detaļu nesagraujošā kontrole ar ferozondes metodi
Akreditācijas sfēra
Accreditation scope
2018-12-18
S3-508 SILVASERT, SIA Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007 26436481

Reglamentētā sfēra:

meža inventarizācijas veicēju sertificēšana
Reglamentētā sfēra
2018-10-05
I-509 SIA "Reksperta" Inspekcija Hipokrāta iela 35-12, Rīga, LV-1079 67537892

Reglamentētā sfēra:

medicīnas ierīču tehniskā uzraudzība (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes), radioloģisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana un elektrodrošības pārbaudes, medicīnisko un rūpniecisko rentgeniekārtu darba zonu radiācijas monitorings, sfigmomanometru atkārtotā verificēšana
Akreditācijas sfēra - reglamentētā
2019-04-19
T-510 SIA "Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija” Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija „Gruntseksperts” Juridiskā adrese: Baznīcas iela 26-44. Jūrmala, LV-2015 Atrašanās vieta: Margrietas iela 7, Rīga, LV-1046 29189829

Nereglamentētā sfēra:

grunts un minerālmateriālu fizikālā un mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
2019-05-17
I-512 SIA "INTERSPIRO PRODUCTION" kvalitātes departaments Kapsēdes iela 2, Liepāja, LV-3414 63483749

Nereglamentētā sfēra:

elpošanas aparātu gāzes balonu periodiskā inspekcija
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
2019-10-01
T-514 Azerbaidžānas Republikas Atvērtas akcionāru sabiedrības "Azersu" Centrālā laboratorija Юридический адрес: Пр-т Москва 67, г.Баку, индекс АЗ1012, Республика Азербайджан Адрес местанахождения: Ул. Аким Аббасов 137, г.Баку, индекс АЗ1010, Республика Азербайджан Legal address: Pr-t Moskva 67, Baku city, AZ1012, Republic of Azerbaijan Laboratory address: Akim Abbasov str.137, Baku city, AZ1010, Republic of Azerbaijan (99412)434-65-60

Nereglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens un notekūdeņu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2019-02-23
T-515 SIA "Baltic Research Center" Juridiskā adrese: Gaujas iela 24/32, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136 Atrašanās vietas: Gaujas iela 24/32, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136; “Lauču lejas”, Iecava, Iecavas nov., LV-3913 26648433

Nereglamentētā sfēra:

gaismekļu fotometriskie, kolorimetriskie un fotobioloģiskā drošuma mērījumi; metālisko materiālu novērtējums izturībā pret koroziju

Reglamentētā sfēra:

darba vietas apgaismojuma mērījumi
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2019-03-12
K-516 SIA "INLAB" Laboratorija Meža iela 4, Rīga, LV-1048 66116555

Nereglamentētā sfēra:

medicīnisko un nemedicīnisko rentgena iekārtu kalibrēšana, dozimetru un radiometru kalibrēšana, radioterapeitisko iekārtu kalibrēšana, kodolmedicīnas iekārtu kalibrēšana;

Reglamentētā sfēra:

dozimetru (tajā skaitā, dozas un laukuma reizinājuma mērītāju, terapijas jonizācijas kameru) un radiometru kalibrēšana;
Akreditācijas sfēra
2019-03-25
T-516 SIA "INLAB" Laboratorija Meža iela 4, Rīga, LV-1048 66116555

Nereglamentētā sfēra:

izotopisko un neizotopisko jonizējošā starojuma avotu testēšana (darba vietas radiācijas monitorings), aizsargmateriāla testēšana, virsmas radioaktīva sasmērējuma mērījumu veikšana, medicīnisko un nemedicīnisko iekārtu elektrodrošības testēšana

Reglamentētā sfēra:

izotopisko un neizotopisko jonizējošā starojuma avotu testēšana (darba vietas radiācijas monitorings), individuālo aizsarglīdzekļu pārbaude
Akreditācijas sfēra
2019-03-25
M-517 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Patoloģijas centra Patoloģijas laboratorija Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 Atrašanās vietas adreses: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038; Hipokrāta iela 4, Rīga, LV-1079 67536070

Nereglamentētā sfēra:

Histopatoloģija – histopatoloģiskie operāciju, biopsiju un autopsiju materiāla laboratoriskie izmeklējumi; Citoloģija – citoloģiskie iztriepju, izdalījumu, aspirātu, skalojumu, veidojumu un orgānu dobumu punktātu izmeklējumi.
Akreditācijas sfēra
2019-03-31
I-518 SIA "IB pakalpojumi" Ciņu iela 14, Baldone, Baldones nov., LV-2125 26137748

Reglamentētā sfēra:

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatu auditēšana
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2019-04-12
M-519 SIA "Jelgavas poliklīnika" klīniski diagonostiskā laboratorija Sudraba Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001 63084525

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta bioloģiskā materiāla imūnķīmiskā, klīniski ķīmiskā, hematoloģiskā, imūnhematoloģiskā, koaguloģiskā, klīniskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2019-07-07
T-520 Akciju sabiedrība "Ceļuprojekts" Ģeotehniskā laboratorija Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024 67840577

Nereglamentētā sfēra:

grunts un minerālmateriālu mehāniskā un fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2019-06-07
M-522 SIA "Veselības centrs 4" laboratorija Juridiskā adrese: Kr.Barona iela 117, Rīga, LV-1012 Laboratorijas atrašanās vieta: Brīvības iela 180, Rīga, LV-1012 Paraugu pieņemšanas punkti: Brīvības iela 180, Rīga, LV-1012; Kr.Barona iela 117, Rīga, LV-1012 67847101

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniski ķīmiska, imūnķīmiska, imūnhematoloģiska, klīniska un citoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2019-08-27
I-523 SIA „CMB” Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002 29522025

Reglamentētā sfēra:

uzņēmumu energoaudits
Reglamentētā sfēra
2019-07-21
I-524 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KING TRANS” Inspekcijas nodaļa Juridiskā adrese: Ilūkstes iela 107-38, Rīga, LV-1082; Inspicēšanas vieta: Malēju iela 1B, Rīga, LV-1057 20085521

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Reglamentētā sfēra
2019-08-31
T-525 SIA "Incolab Services Latvia" testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Uriekstes iela 9, Rīga, LV-1005 Laboratorijas atrašanās vietas: Jēkabpils iela 3, Rīga, LV-1003, Uriekstes iela 9, Rīga, LV-1005, Eksporta iela 15, Rīga, LV-1045; Dzintaru iela 9, Ventspils, LV-3604; Dzintaru iela 41, Ventspils, LV-3604, Atslēdznieku iela 23, Liepāja, LV-3401 67351308

Nereglamentētā sfēra:

ogļu, antracīta, koksa un naftas koksa, cietās biodegvielas, dzelzs rūdas un dzelzs sakausējumu paraugu ņemšana un sagatavošana; ogļu, antracīta, koksa, naftas koksa un cietās biodegvielas fizikālā, fizikāli ķīmiskā un ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2019-07-09
T-527 SIA "AMECO vide" laboratorija Juridiskā adrese: Ezermalas iela 2 k-2-9, Rīga, LV-1006; Atrašanās adrese: Līduma iela 31, Rīga, LV-1079 28678860

Reglamentētā sfēra:

pazemes ūdens, notekūdens, dzeramā ūdens, virszemes ūdens (ezeri, ūdenstilpnes, upes un straumes) un grunts paraugu ņemšana, pazemes ūdens, notekūdens un virszemes ūdens fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2020-01-03
M-529 SIA „Dermatovenerologs” laboratorija Siguldas iela 10b, Daugavpils, LV-5417, Latvija

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla imūnķīmiskā un klīniskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2020-03-21
M-530 SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" Patoloģijas nodaļas Histoloģijas laboratorija Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002 6303356

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta operāciju, biopsiju un autopsiju materiāla patohistoloģiskie izmeklējumi
Akreditācijas sfēra
2019-10-25
T-531 SIA "Reksperta" Testēšanas un kalibrēšanas laboratorija Hipokrāta iela 35-12, Rīga, LV-1079 27152206

Reglamentētā sfēra:

individuālo aizsarglīdzekļu svina ekvivalenta testēšana
Akreditācijas sfēra
2019-10-13
K-531 SIA „Reksperta” testēšanas un kalibrēšanas laboratorija Hipokrāta 35-12, Rīga, LV-1079 27152206

Reglamentētā sfēra:

dozas un laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2019-10-13
M-533 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Mikrobioloģijas laboratorija Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 67399291

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla bakterioloģiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2020-01-14
M-534 SIA "Rīgas 2.slimnīca" Klīniski diagnostiskā laboratorija Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004 67607254

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla bakterioloģiska, imūnķīmiska, klīniski ķīmiska, hematoloģiska, koaguloģiska, imūnhematoloģiska, klīniska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2019-11-01
M-535 SIA "Dziedniecība" (MFD Laboratorija) Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057 67134140

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniski ķīmiskā, imūnķīmiskā, imūnhematoloģiskā, klīniskā un citoloģiskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2020-02-18
M-538 Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kauguru veselības centrs" laboratorija Raiņa iela 98A, Jūrmala, LV-2016 66165369

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, imūnhematoloģiska, klīniski ķīmiska, koaguloģiska, imūķīmiska, klīniska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2019-11-29
I-539 SIA "RTS Group" RTS INSPEKCIJA Juridiskā adrese: „Kastaņlauks”-2, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5462; Latvija Biroja adrese: Maltas iela 19-16, Rīga, LV-1057, Latvija 67131032

Nereglamentētā sfēra:

dzelzceļa ritošā sastāva vienību tehniskās apskates

Reglamentētā sfēra:

cisternas bīstamo kravu pārvadāšanai ar autotransportu un pa dzelzceļu, transportējamās spiedieniekārtas; dzelzceļa ritošais sastāvs (lokomotīves, kravas vagoni un pasažieru ritošais sastāvs, mašīnas dzelzceļa infrastruktūras būvei un apkopei, ieskaitot tam paredzētas mobilas iekārtas); ritošā sastāva plānoto remontu un tehniskās apkopes sistēmas riska novērtējums
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2019-11-03
M-541 SIA „iVF Riga” audu un šūnu centra laboratorija Adrese: Zaļā iela 1, Rīga, LV-1010 6711111

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla molekulāri bioloģiskā izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2019-10-13
M-542 A/S "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Klīniski diagnostiskā laboratorija Patversmes iela 23, Rīga, LV - 1005 6788907

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiskā, klīniskā, klīniski ķīmiskā, imūnhematoloģiskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
2020-01-17
I-543 SIA "EKODOMA" Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010 29145442, 67323212

Reglamentētā sfēra:

uzņēmuma energoaudits
Akreditācijas sfēra
2020-07-24
T-544 SIA „J.S. Hamilton Baltic” laboratorija Mazā Rencēnu ielā 12, Rīga, LV-1073 66103389

Nereglamentētā sfēra:

ūdens, pārtikas produktu, dzīvnieku barības, virsmas nomazgājumu un kosmētikas līdzekļu mikrobioloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

ūdens, pārtikas produktu un govs svaigpiena mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2019-12-15
M-545 Pašvaldības SIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" Klīniski diagnostiskā laboratorija Republikas iela 5, Liepāja, Latvija, LV-3401 63422458

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla imūnķīmiskā, klīniski ķīmiskā, hematoloģiskā, klīniskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra_nereglamentētā
2020-06-01
GH-546 SIA "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" - TUV Rheinland grupa Verifikācijas institūcija Ieriķu iela 3, korpuss C2, Rīga, LV-1084

Reglamentētā sfēra:

siltumnīcefekta gāzu ziņojumu verifikācija
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2019-11-15
I-547 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Inspicēšanas institūcija Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija 67027149

Reglamentētā sfēra:

augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaude
Reglamentētā sfēra
2020-08-02
I-548 SIA „PRECĪZO TEHNOLOĢIJU SKOLA” Juridiskā adrese: Skolas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 Biroja adrese: Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076

Reglamentētā sfēra:

augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2020-06-30
S3-549 Būvniecības valsts kontroles biroja Būvprakses departaments Kr. Valdemāra iela 157, Rīga, LV - 1013 67013302

Reglamentētā sfēra:

būvekspertīzes speciālistu sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2020-01-07
M-550 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", Tuberkulozes un plaušu slimību centra Mikobakterioloģijas nodaļa Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038; Atrašanās vietas adrese: Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118 67048249

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta klīniski bioloģiskā materiāla mikobakterioloģiskā un molekulāri bioloģiskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2020-07-18
M-551 SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Laboratorija Juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5401 Laboratorijas atrašanās adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5401; Viestura iela 5, Daugavpils, LV-5401 65405323

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla imūnhematoloģiska, hematoloģiska, klīniski ķīmiska, citoloģiska un histopatoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2020-02-23
S1-552 SIA "SERTEKS" Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

Nereglamentētā sfēra:

ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti
Akreditācijas sfēra
2020-06-30
I-553 SIA "JaunRīga ECO" Juridiskā adrese: Etnas iela 6 - 1, Rīga, LV-1012 Biroja adrese: Brīvības iela 183-6, Rīga, LV-1012

Reglamentētā sfēra:

uzņēmumu energoaudits
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2020-11-10
T-554 SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” Kvalitātes kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Satiksmes iela 7, Jelgava, LV-3007 Atrašanās vieta: Aviācijas iela 18k, Jelgava, LV-3004 26111121

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu un minerālmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību testēšana; bituminēto maisījumu un minerālmateriālu paraugu ņemšana, nesaistītu minerālmateriālu izbūvētas konstrukcijas testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-05-16
T-555 SIA "Laboratorijas pakalpojumi" Juridiskā adrese: Palīdzības iela 1-105, Jelgava, LV-3001 Atrašanās adrese: Bukaišu iela 2, Rīga, LV-1004 29106251

Nereglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, pārtikas produktu un dzīvnieku barības, nomazgājumu mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2020-05-11
S1-556 European Agency of Inspecting and Certification OU Juridiskā adrese: Valguta iela , 11913, Tallina, Harju rajons, Igaunija Atrašanās vieta: Marati iela 14, 11712, Tallina, Igaunija, filiāle: Leonardo Da Vinci U23 BC LPH 8/10, Budapešta, Ungārija Legal address: Valguta tn5, 11913, Tallinn linn, Harju maakond, Republic of Estonia Location address: Marati 14, 11712, Tallinn, Estonia, satellite office: Leonardo Da Vinci U23 BC LPH 8/10, Budapest, Hungary

Reglamentētā sfēra:

glābšanas līdzekļi, navigācijas iekārtas, radiosakaru iekārtas, atpūtas kuģi un ūdens motocikli
Akreditācijas sfēra_reglamenteta
2020-10-02
I-557 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lauksaimniecības Konsultāciju un Inovāciju Centrs” Inspekcijas nodaļa Juridiskā adrese: „Ziedkalni”, Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3919 Atrašanās vieta: Lielā iela 24, Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3910

Reglamentētā sfēra:

augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes
Akreditācijas sfēra_reglamentētā
2020-08-02
M-558 Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" Klīniski diagnostiskā laboratorija

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiskā, koaguloģiskā, klīniskā, klīniski ķīmiskā, imūnķīmiskā un imūnhematoloģiskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2020-08-17
T-559 Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta Vides monitoringa laboratorija Āzenes iela 12-K1, Rīga, LV-1048 67089923

Nereglamentētā sfēra:

Cietā kurināmā fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2021-09-04
M-560 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs” Klīniskā laboratorija Raiņa iela 43, Ludza, LV-5701 65707114

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniska, imūnhemotoloģiska, imūnķīmiska, klīniski ķīmiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2020-12-27
I-561 SIA "Nams 18" Inspicēšanas institūcija Silmaču iela 2-15, Rīga, LV-1012

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Reglamentētā sfēra
2021-09-17
T-562 Incolab Services Russia S.C. pārstāvniecības Ust-Lugā testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Novostroek iela 25, korpuss 2, Sanktpēterburga, Krievijas Federācija Laboratorijas atrašanās vieta: ogļu termināla "Rosterminalugol" teritorija, jūras tirdzniecības osta Ust-Luga, Kingisepas rajons, Ļeņingradas apgabals, Krievijas Federācija 8-921-750-03-74

Nereglamentētā sfēra:

ogļu un to pārstrādes produktu paraugu ņemšana; paraugu sagatavošana testēšanai; ogļu un to pārstrādes produktu fizikālā, fizikāli ķīmiskā un ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2020-12-19
M-563 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” Klīniski diagnostiskā laboratorija Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiskā, imunoloģiskā, klīniski ķīmiskā un klīniskā, izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2020-11-14
S2-564 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BM TRADA Latvija” Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046 67772135

Nereglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008), LVS EN ISO 9001:2015; LVS EN ISO 50001:2012 standartu prasībām
Nereglamentētā sfēra
2021-10-24
I-565 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ELME MESSER L” Balonu tehniskās kontroles iecirknis Katlakalna iela 9F, Rīga, LV-1073

Reglamentētā sfēra:

transportējamās spiedieniekārtas
Akreditācijas sfēra
2021-03-05
M-566 SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" Klīniski diagnostiskā laboratorija Ādama iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV - 3701 63721820

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla klīniski ķīmiskā, imūnķīmiskā, klīniskā, hematoloģiskā un imūnhematoloģiskā izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2020-12-15
M-567 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" Laboratorija Čiekurkalna 1. linija 1, k.1, Rīga, LV-1026 67829948

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla klīniski ķīmiskā, hematoloģiskā, klīniskā, imūnhematoloģiskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2020-12-01
S2-568 SIA "BRG Certification" Vaidavas iela 3A-13, Rīga, LV-1084

Reglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015; LVS EN ISO 14001:2015, LVS OHSAS 18001:2007 standartu prasībām
Nereglamentētā sfēra
2021-10-24
M-569 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Transplantācijas centra Laboratorijas nodaļa Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla klīniski ķīmiska, hematoloģiska, imūnķīmiska un imunoloģiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2020-12-01
I-570 Jelgavas Tipukas individuālais uzņēmums „LPV” Inspekcijas daļa Eduarda Veidenbauma iela 17, Jelgava, LV-3001

Reglamentētā sfēra:

augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes
Akreditācijas sfēra_A tips
2020-10-17
K-571 SIA “Metrocentrs” laboratorija Juridiskā adrese: Meldru iela 20-13, Rīga, LV-1015 Atrašanās vietas adrese: Avotu iela 76, Rīga, LV-1009 24338544

Nereglamentētā sfēra:

neautomātisko svaru kalibrēšana
Nereglamentētā sfēra
2021-01-26
I-572 SIA “Metrocentrs” Laboratorija Juridiskā adrese: Meldru iela 20-13, Rīga, LV-1015 Atrašanās vieta: Avotu iela 76, Rīga, LV-1009

Reglamentētā sfēra:

neautomātisko svaru atkārtotā verificēšana; neautomātisko svaru atbilstība tipam pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis); atbilstība, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F1 modulis), atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis)
Akreditācijas sfēra
2021-03-05
T-573 SIA "Cargo Survey Latvia" laboratorija Pārslas iela 3, Rīga, LV-1002

Nereglamentētā sfēra:

naftas produktu paraugu ņemšana, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2021-06-25
M-575 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Apvienotā laboratorija Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 67069235

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla klīniski ķīmiska, hematoloģiska, imūnhematoloģiska, imunoloģiska, koaguloģiska, klīniska un citoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2021-04-20
I-576 AS “Latvijas Zaļais punkts” Inspicēšanas institūcija Maskavas iela 240, Rīga, LV-1063

Reglamentētā sfēra:

uzņēmuma energoaudits
Akreditācijas sfēra
2021-05-30
M-577 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Klīniski – diagnostiskā laboratorija Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiskā un klīniski ķīmiskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2021-01-23
M-579 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca" laboratorija Bērzu iela 5, Aizkraukle, LV-1026

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla klīniski ķīmiska un hematoloģiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2021-08-21
M-580 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Patohistoloģijas un audu konservācijas laboratorija Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 67399298

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta operāciju, biopsiju un autopsiju materiāla patohistoloģiskie izmeklējumi
Akreditācijas sfēra
2021-06-11
M-581 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija Tvaika iela 2, R'iga, LV-1005 67080255

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka noņemtu bioloģisko materiālu ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2021-06-28
S1-583 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AZGIDASERT” Pārtikas un lauksaimniecības produktu sertificēšanas organizācija Dāvida Aslana iela 7n, Nizaminskas rajons, Baku, Azerbaidžānas Republika +994552012675

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas un lauksaimniecības produkti
nereglamentētā sfēra
2021-08-21
T-584 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VIRSMA" Atkritumproduktu un kurināmā izpētes un testēšanas laboratorija Juridiskā adrese un laboratorijas atrašanās vieta: Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006 67558782

Nereglamentētā sfēra:

atkritumproduktu un cietā biokurināmā mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2021-10-25
I-585 SIA „ZK9” Tahogrāfu inspicēšanas nodaļa Juridiskā adrese: “Kļavulapas”, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 Inspicēšanas vieta: „Bērzlapas 5”, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās un digitālās); ātruma ierobežotājierīces
Akreditācijas sfēra
2021-06-14
T-587 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OŠUKALNS” Materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Bebru iela 104 A, Jēkabpils, LV-5201 Laboratorijas adrese: “Ievlejas”, Salas novads, Salas pagasts, LV-5230

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu un minerālmateriālu fizikālā testēšana
Akreditācijas sfērā
2021-06-28
S1-589 Akciju sabiedrības “CertCentre” Pārtikas produktu sertifikācijas institūcija Juridiskā adrese: Buļbuļa prospekts 21-5, Nasiminskas rajons, Baku, Azerbaidžāna, AZ-1014 Atrašanās vieta: Baku iela 60, Sulh Plaza, birojs 603, Sumgaita, Azerbaidžāna, AZ-5000 994124093143

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produkti
Nereglamentētā sfēra
2021-11-23

Uz lapas augšu